Tech

'Zorginstellingen niet klaar voor mediagebruik babyboomers'

Als het aan mediagebruik ligt, dan zijn de Nederlandse zorginstellingen nog helemaal niet klaar voor de generatie babyboomers. Het aanbod van en voorzieningen voor tv, telefonie en internet is volstrekt ontoereikend.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Generation Journey’ van onderzoeksbureau Diversions. Dat  onderzocht in 163 Nederlandse zorginstellingen het aanbod voor ouderen op het terrein van tv, telefonie en internet.

Internet

Het onderzoek vergeleek bijvoorbeeld de wensen van babyboomers met de huidige bewoners van verpleeghuizen en woonzorgcentra. Dan blijkt dat de meeste ouderen van nu het internet beschouwen als iets extra’s, terwijl babyboomers het zien als onderdeel van hun leven. Internettoegang is een belangrijke voorwaarde voor zelfstandigheid, vinden zij. Dat strookt niet met de praktijk in de zorginstellingen. Slechts 25 procent biedt persoonlijke internettoegang per kamer. Bij televisie speelt vooral het gebrek aan digitale aansluitingen. Babyboomers willen diensten als Uitzending Gemist. Maar in de zorginstellingen bieden alleen analoge tv aan.

Concrete plannen

Veel zorgorganisaties zien de veranderende behoefte, maar slechts een enkeling heeft concrete plannen om de voorzieningen voor tv, telefonie of internet op korte termijn aan te passen. Gebrek aan financiën is een van de grootste drempels.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top