Tech

Inzet e-health in ouderenzorg blijft achter bij wens

Een meerderheid van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg wil gebruikmaken van online toepassingen om hun zorg te regelen. Toch blijft het gebruik van e-health in de praktijk achter. Zo is meer dan de helft van de zorgverleners voorstander van digitale medicatiecontrole, terwijl slechts 22 procent van deze zorgverleners deze digitale oplossing gebruikt.

Dit blijkt uit de eHealth-monitor 2017 van Nictiz en het NIVEL.

Nictiz en het NIVEL constateren dat er sprake is van een discrepantie tussen de wens van zorgverleners om online toepassingen in te zetten en het daadwerkelijke gebruik. Het gebruik is in de afgelopen jaren weliswaar toegenomen, maar blijft volgens de onderzoekers nog altijd achter bij de aangegeven wens of geconstateerde noodzaak.

Zo blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van beschikbaarheid en gebruik van e-health dat afstemming van zorg, waarbij informatie over de zorg wordt gedeeld met personen buiten de organisatie, in 2017 door 36 procent van de zorgverleners elektronisch gebeurt. Het aandeel zorgverleners dat een cliëntenportaal aanbiedt komt in 2017 uit op 42 procent. Dit terwijl zo’n 90 procent van de zorgverleners de inzet van een cliëntenportaal en de elektronische gegevensuitwisseling en afstemming van zorg noodzakelijk of wenselijk vindt.

Medicatiecontrole

Bij digitale dubbele medicatiecontrole, bijvoorbeeld via apps waarmee foto’s van de medicatieopdracht en de medicatie gedeeld kunnen worden, zien de onderzoekers het grootste verschil tussen de mate waarin zorgverleners dit noodzakelijk of wenselijk vinden en het daadwerkelijk gebruik. Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt 22 procent van deze zorgverleners deze digitale oplossing.

Volgens Nictiz en het NIVEL biedt digitale dubbele medicatiecontrole verschillende voordelen. Zo zou het een dubbele medicatiecontrole makkelijker maken en de verpleegkundige en de verzorgende in de wijk in staat stellen om flexibeler en veiliger te werken. Digitale dubbele medicatiecontrole maakt het voor hen mogelijk om overal waar ze op dat moment zijn hun collega te helpen bij medicatiecontrole voor een cliënt.

Zorgrobots

Ook wat betreft de inzet van medicijndispensers en zorgrobots ligt het percentage verpleegkundigen en verzorgenden dat deze noodzakelijk of wenselijk vindt hoger dan het percentage dat ze gebruikt. Wel zien de onderzoekers ook bij deze toepassingen een stijging in het gebruik. Ook het gebruik van het elektronisch cliëntendossier is toegenomen. Waar in 2014 een derde van de zorgverleners in de ouderenzorg het cliëntendossier elektronisch bijhield, is dat in 2017 62 procent.

Het grote verschil tussen het gebruik van  digitale oplossingen en de wens deze in te zetten geven aan dat een flinke groei van e-health mogelijk is in de ouderenzorg, zo stellen de onderzoekers. Verder onderzoek kan uitwijzen waarom gebruik achterblijft, welke belemmeringen daarin een rol spelen en hoe het gebruik verder gestimuleerd kan worden, aldus Nictiz en het NIVEL.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top