Finance

Meer geld beschikbaar voor ambulances en AED's vanaf 2018

De regionale ambulancevoorzieningen krijgen er structureel 19,2 miljoen euro per jaar bij vanaf volgend jaar. Het extra geld is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende ambulancepersoneel is om de benodigde zorg te kunnen bieden, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het bedrag van 19,2 miljoen euro komt voort uit berekeningen van de NZa en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het extra geld is een gevolg van herziene loonkosten (13,5 miljoen euro) en meer ambulance-inzetten in 2016 (5,7 miljoen euro). De NZa verwerkt de extra financiële middelen vanaf 2018 in de jaarlijkse budgetten van de regionale ambulancevoorzieningen. Daarnaast blijft jaarlijks 10 miljoen euro beschikbaar voor de opleiding van voldoende nieuwe ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs

.

Nieuw is volgens de NZa dat in de budgetten voor de regionale ambulancevoorzieningen nu ook een extra bedrag beschikbaar komt voor de inzet van Automatische Externe Defibrillators (AED's) door organisaties die geen zorgaanbieder zijn. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED's alleen direct verhalen via de zorgverzekering van de patiënt. Dat gebeurde vaak niet omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED's vergoed krijgen via de regionale ambulancevoorziening.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top