ACTUEEL

Mondzorg Poli start spoedeisende tandzorg in Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis en de Mondzorg Poli leveren vanaf eind dit jaar samen spoedeisende tandheelkundige hulp. Dat zal op de op de locatie van het Diakonessenhuis in Utrecht.

Het Diakonessenhuis en de Mondzorg Poli, een organisatie voor spoedeisende tandzorg, willen hiermee aansluiten op de wens van tandartsen om de tandheelkundige spoeddienst in Utrecht te professionaliseren. Naar verwachting wordt de samenwerkingsovereenkomst in november getekend en is de spoedpolikliniek voor het eind van het jaar in bedrijf.

Patiënten die strak buiten praktijkuren met hun tandarts bellen worden via een 'spoedcentrale' verwezen naar de Mondzorg Poli. Deze spoedpolikliniek wordt bemenst door een tandarts en een assistent. De tandarts beoordeelt of de patiënt meteen geholpen kan worden of doorverwezen moet worden naar de huisartsenpost, spoedeisende hulp of een medisch specialist.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top