ACTUEEL

'Huisarts wil overleg over medicatie oudere met meerdere ziekten'

Huisartsen willen overleggen met andere huisartsen en apothekers over het medicatiebeleid voor ouderen met multimorbiditeit. Dit hebben zij aangegeven in het promotieonderzoek van NIVEL-onderzoeker Judith Sinnige.

Het aandeel ouderen in de bevolking neemt toe. Omdat ouderen  steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, zal een steeds groter  deel van de patiëntenpopulatie van de huisarts op leeftijd zijn. Een deel ervan komt bij de huisarts voor de behandeling  van meerdere chronische aandoeningen. Deze patiënten gebruiken vaak veel verschillende geneesmiddelen.

Huisartsen gaan hier niet allemaal op dezelfde manier mee om. Zo zijn er grote verschillen in het aantal geneesmiddelvoorschriften per huisartsenpraktijk, stelt NIVEL-onderzoeker Sinnige vast. Huisartsen laten in gesprekken weten dat zij daarom gemaakte keuzes in het medicatiebeleid regelmatig willen doornemen met andere huisartsen en apothekers. Bijvoorbeeld met structurele medicatiebeoordelingen.

Afbakening

Om ouderen met meerdere aandoeningen van  passende medicatie te voorzien is een duidelijke afbakening van de doelgroep nodig én een goede organisatie van de zorg, constateert Sinnige. In haar proefschrift stelt zij voor dat huisartsen en apothekers dit gezamenlijk oppakken en de patiënt hierbij betrekken.

Structurele overlegmomenten en  training kunnen helpen om beter zicht te krijgen op de complexe zorg die deze ouderen nodig hebben. Tegelijkertijd zou dat meer ruimte geven voor de wensen en voorkeuren van patiënten, stelt de promovenda. Sinnige verdedigt dinsdag haar proefschrift aan Radboud Universiteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top