ACTUEEL

NZa: totale prestatiebekostiging curatieve ggz per 2011

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert volledige prestatiebekostiging in te voeren in de curatieve GGZ per 2011. Dit moet ertoe leiden dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders betere afspraken maken over kwaliteit.

Inzichten en risicodragendheid zorgverzekeraars

Hiervoor moet het inzicht in de kwaliteit en de zorgkosten wel verbeteren. Ook moeten zorgverzekeraars meer risico’s gaan dragen.

‘Ingroeimodel’ vangnetregeling

Daarbij adviseert de NZa een brede vangnetregeling voor een periode van drie jaar om de financiële gevolgen van de overgang naar prestatiebekostiging voor individuele instellingen op te vangen. Dit zou een zogenaamd ‘ingroeimodel’ moeten zijn, zoals de NZa ook heeft voorgesteld voor de invoering van prestatiebekostiging bij ziekenhuizen. Hierbij neemt het risico dat de instellingen zelf dragen voor hun bedrijfsvoering in de loop der tijd toe.

Geen dubbele administratie

De NZa adviseert het zogeheten loon naar werken in te voeren voor zowel behandeling als verblijf. Het alleen invoeren van prestatiebekostiging voor het deel behandeling acht de NZa onwenselijk, omdat het dubbele administratieve lasten geeft. Daarnaast kan het dan voor instellingen financieel voordeliger zijn iemand op te nemen in plaats van ambulant te behandelen, omdat de inkomsten voor verblijf onder het bestaande budgetsysteem gegarandeerd zijn

Inzicht in kosten

Op dit moment ontbreekt het zorgverzekeraars nog aan voldoende informatie over de kosten van verblijf om dit goed te kunnen inkopen. De vangnetregeling dekt op korte termijn het financiële risico dat dit met zich meebrengt echter af. Wel moet de herkenbaarheid van de kosten van verblijf per 2012 zijn toegenomen.

Afschaffen representatiemodel verzekeraars

Tegelijk met de invoering van prestatiebekostiging, moet het representatiemodel van zorgverzekeraars worden afgeschaft, adviseert de NZa. Dit model, waarbij een zorgverzekeraar zorg inkoopt namens de andere zorgverzekeraars in een bepaalde regio, past niet bij het systeem van prestatiebekostiging. In het nieuwe systeem moeten individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars namelijk zelf onderling afspraken maken over de te leveren zorg.

Doelmatige zorginkoop

Om de invoering van prestatiebekostiging per 2011 mogelijk te maken, is het volgens de NZa noodzakelijk marktpartijen de benodigde extra informatie over kwaliteit aanleveren voor het begin van de contracteerronde voor 2011. Verder moet de minister de risicodragendheid van zorgverzekeraars vergroten om de prikkels voor een doelmatige zorginkoop te bevorderen.

Vervolgadvies NZa

De NZa stelt in maart haar vervolgadvies op. Hier gaat zij in op de verdere invulling van de vangnetregeling en de bekostiging van niet-patiëntgebonden kosten. Verder komt de wenselijkheid van een verdere liberalisering van de prijzen in de curatieve GGZ aan bod.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top