ACTUEEL

Altrecht en ZorgSpectrum openen afdeling dementie en psychiatrie

Ggz-organisatie Altrecht en VVT-organisatie ZorgSpectrum slaan de handen ineen voor kortdurende, klinische behandeling van mensen die te maken hebben met dementie en psychiatrische problematiek. De bestuurders hebben een intentieverklaring getekend als eerste stap in de nauwere samenwerking.

Op dit moment treffen beide organisaties concrete voorbereidingen om de kortdurende klinische behandeling van mensen met psychiatrie en dementie te gaan verzorgen in de ZorgSpectrum-locatie Vreeswijk. Daar worden 16 plekken gecreëerd waar mensen kortdurend kunnen worden opgenomen. De mensen die van dit zorgaanbod gebruik maken, hebben meestal problemen met hun oriëntatie en het geheugen. Daarom krijgt de locatie een gesloten afdeling.

Om een verbouwing mogelijk te maken betekent dit voor 16 bestaande cliënten van ZorgSpectrum dat zij in het gebouw zullen verhuizen naar gelijkwaardig appartementen. In overleg met cliënten, familie en mantelzorgers is deze mogelijke verhuizing in voorbereiding. Naar verwachting zal de gesloten behandelafdeling vanaf 1 januari 2018 operationeel zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top