ACTUEEL

'Verplegende moslima mag wassen man niet weigeren'

V&VN vindt het ‘niet wenselijk’ dat een hulpverlener met gewetensbezwaren wordt toegelaten tot de opleiding als de gewetensbezwaren zich uitstrekken tot de kerntaken van het beroep. Dat stelt  de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Commissie Ethiek van V&VN

De commissie Ethiek van V&VN bracht onlangs een standpunt uit in het kader van de zorgverlening door verpleegkundigen en verzorgenden uit andere culturen over omgaan met gewetensbezwaren door hulpverleners. Aanleiding is dat opleidingen af en toe te maken hebben met studentes met een moslimachtergrond, die op het moment dat ze stage gaan lopen aangeven dat ze vanwege hun levens- of geloofsovertuiging geen mannen kunnen/mogen wassen. De beroepsvereniging vindt dat instellingen of collega’s niet vanzelfsprekend rekening hoeven te houden met een hulpverlener die door zijn levensovertuiging bepaalde handelingen niet wil uitvoeren die wel tot zijn kerntaken behoren.

Ondergraven beroep

“Gewetensbezwaren tegen een handeling die tot de kerntaken van het beroep behoort, betekenen dat de relatie zorgverlener - zorgvrager nauwelijks gestalte kan krijgen en dat een aanzienlijk deel van de zorg door collega’s overgenomen moet worden. De opleiding aanpassen om tegemoet te komen aan deze gewetensbezwaren, betekent dat het beroep van verpleegkundige of verzorgende ondergraven wordt”, zet de V&VN uiteen.

Nationale Beroepscode

Volgens bepalingen uit de Nationale Beroepscode moet een verpleegkundige of verzorgende aan iedere zorgvrager zorg verlenen. De hulpverleners mag geen zorg weigeren omdat de zorgvrager man of vrouw, politiek links of rechts georiënteerd is, homoseksueel of lesbisch of joods, rooms katholiek, protestants of moslim is.

Gewetensbezwaren alleen bij 'uitzonderlijke handelingen'

Dezelfde beroepscode beschermt de hulpverlener tegen het verrichten van handelingen die tegen de diepste overtuigingen van een verpleegkundige of verzorgende ingaan en voorziet in de mogelijkheid om een dergelijke handeling te weigeren. V&VN stelt dat het “heel belangrijk” is dat verpleegkundigen en verzorgenden werken volgens de professionele waarden en normen. Hulpverleners zouden zich mogen beroepen op gewetensbezwaren als het gaat om uitzonderlijke handelingen, zoals meewerken aan abortus en euthanasie. Echter, iemand die vanuit haar geloofsovertuiging gewetensbezwaren heeft en daarom geen man wil wassen, zou zich moeten afvragen of het beroep verpleegkundige of verzorgende wel de juiste keuze is, stelt V&VN. Want bij het wassen gaat het niet om een uitzonderlijke handeling.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Sijbers-Bol

28 januari 2010

Ik onderschrijf geheel het standpunt van de commissie Ethiek van V&VN.

Als hulpverlener help je iedereen. Geen uitzondering om wat voor reden dan ook!

En daar het hier speciefiek gaat over het geloof: Dat doe je thuis maar, in de kerk, moskee of wat voor godshuis dan ook.

Men weet van te voren wat de beroepscode is als men aan de opleiding begint, zoals hier het geval, verpleegkundige studenten.

En die gaan we niet te pas en onpas aanpassen als individuen bij bepaalde handelingen bezwaren hebben.

Ben je het er niet mee eens: zoek een ander beroep.

Top