Tech

UMCG krijgt 8 ton voor onderzoek naar e-health in ggz

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een subsidie van ruim 800 duizend euro ontvangen voor twee onderzoeken naar gepersonaliseerde behandelingen van depressie. In beide projecten verzamelen mensen via een app zelf gegevens over hun psychische klachten. Dit moet patiƫnten en therapeuten beter zicht geven op schommelingen in klachten en welke factoren daarop van invloed zijn.

ZELF-i is een app waarmee mensen met depressieve klachten zelf gegevens verzamelen over hun stemming en omgevingsinvloeden, waarna ze iedere week feedback krijgen. De bedoeling is om de app direct na intake bij een ggz-instelling in te zetten, als een opstap naar de reguliere behandeling.

In het project Therap-i, gericht op mensen met complexe problematiek, worden zelfmetingen op de smartphone geïntegreerd in de behandeltrajecten. Therapeuten kunnen de gegevens gebruiken om de behandelingen beter af te stemmen op het individu en de gedeelde besluitvorming te verbeteren.

Zelfmeting

In de onderzoeksprojecten, gefinancierd door de Stichting tot Steun VCVGZ, wordt bekeken of het gebruik van zelfmetingen een gunstig effect kan hebben op depressieve klachten, op het functioneren van mensen en op hun gevoel van controle op hun eigen leven en klachten. De kennis uit deze projecten is nodig om te bepalen of en hoe zelfmetingen in de toekomst kunnen worden ingezet in de zorg, aldus UMCG.

---

Wat zijn nieuwe, inspirerende en bewezen toepassingen van (digitale) zorgtechnologie, die de aanjagers zijn voor verhogen van kwaliteit van zorg en zorgefficiency (kostenbeheersing)? e-Health Convention is innovation in cure, care & technology. Een interactieve congresdag met in totaal zo'n 25 sessies van interviews, presentaties, debatten en een info-lounge met live demo's van innovaties. Kijk hier voor het volledige programma.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top