Finance

CPB: eigen bijdrage remt thuiszorg nauwelijks

Het verhogen van de eigen bijdrage voor thuiszorg remt de vraag naar die zorg veel minder dan werd gedacht. Als de eigen bijdrage 10 procent hoger wordt, leidt dat tot een afname van ruim 2,5 procent in de vraag naar thuiszorg.

Dat heeft het Centraal Planbureau (CPB) onderzocht op basis van gegevens uit 2013 toen de vermogensinkomensbijtelling werd ingevoerd en vermogende zorggebruikers een hogere eigen bijdrage moesten betalen.

Volgens het CPB is er al sinds de decentralisatie van delen van de AWBZ in 2015 regelmatig discussie over de effecten van de eigen bijdrage op het gebruik van thuiszorg. Uit enquêtes kwam eerder naar voren dat een kwart van de ouderen en langdurig zieken zorg zou gaan mijden als de portemonnee getrokken moest worden.

Dat klopt niet, zegt het CPB. "Er is wel een effect, maar er is geen bewijs gevonden voor het op grote schaal mijden van zorg."

Het nieuwe kabinet wil de eigen bijdrage verlagen tot een vast tarief van maximaal 17,50 euro per vier weken. Daardoor kunnen gemeenten minder sturen in de hoogte van de eigen bijdrage. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Emmy

12 november 2017

Deze berichtgeving suggereert informatie te geven over de wijkzorg, de zorg die wordt geleverd door verpleging en verzorging. Derhalve wordt in die zorg geen eigen bijdrage geheven. Die zorg wordt gefinancierd door de zorgverzekeraars.
Derhalve gaat dit bericht over de huishoudelijke zorg, welke wordt gefinancierd vanuit de WMO. Voor de huishoudelijke zorg wordt het persoonlijk budget aangesproken van de van AOW-afhankelijke cliënt. In de praktijk blijkt dat óf de huishoudelijke verwachtingen worden bijgesteld, of dat familie bijspringt.

Top