Vastgoed

Heijmans en Hurks stappen uit bouwproject nieuw RIVM-pand

Heijmans en Hurks stappen uit het project rond de nieuwbouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Utrecht. Ze dragen hun aandeel binnen het bouwconsortium over aan Strukton, die hierdoor als enige bouwer overblijft.

De onderhandelingen over de overname bevinden zich in een "vergevorderd stadium", zo maakten Heijmans en Hurks deze week bekend.

De nieuwbouw van het RIVM op universiteitscomplex De Uithof in Utrecht liep lange tijd vertraging op. In 2016 werd de bouw stilgelegd omdat het ontwerp niet voldeed aan trillingseisen die gelden voor laboratoriumruimten. Verdere vertraging ontstond doordat het rijk en de aannemer, het consortium van Strukton, Heijmans en Hurks,  het niet met elkaar eens werden over de financiële afwikkeling van maatregelen tegen trillingen in het gebouw.

Oplossing

Inmiddels hebben de partijen zowel een financiële als een technische oplossing voor het project bereikt, melden de bouwers. Toch hebben zij besloten het project af te stoten. Strategische overwegingen liggen hieraan ten grondslag.

De bouw van het pand zou inmiddels wel al zijn gestart. Het is de bedoeling dat het pand wordt opgeleverd in het najaar van 2021, drie jaar later dan in eerste instantie was afgesproken. In het gebouw komen kantoren en laboratoria van het RIVM en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top