Finance

Ministerraad stemt in met lagere eigen bijdrage langdurige zorg

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de eigen bijdrage in de langdurige zorg te verlagen. Het percentage van het inkomen dat meetelt voor de berekening van de eigen bijdrage gaat per 1 januari 2018 omlaag van 12,5 naar 10 procent.

De maatregel is gericht op mensen die blijvend intensieve zorg nodig hebben aan huis of zelf in een verpleeghuis verblijven terwijl hun partner thuis woont. Volgens het kabinet profiteren dertigduizend mensen van de maatregel, vooral mensen met een middeninkomen. Zij gaan 30 tot 150 euro minder betalen per maand. 
 
In het regeerakkoord zijn verschillende maatregelen aangekondigd om de stapeling van zorgkosten aan te pakken. Deze moeten ervoor zorgen dat zorg en ondersteuning betaalbaar blijft voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten. Naast een lagere bijdrage voor langdurige zorg, wordt de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg gehalveerd, van 8 naar 4 procent van het vermogen.

Abonnement

Ook gaat het ministerie van VWS met gemeenten overleggen over een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruik maken van ondersteuning vanuit de gemeente. De bijbetalingen voor bepaalde geneesmiddelen krijgen een plafond van 250 euro per jaar. Eerder is al besloten om het eigen risico te bevriezen in 2018. Het kabinet zet deze bevriezing voort tot en met 2021.

Het ontwerpbesluit moet nog ter advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Emmy

12 november 2017

De Jonge laat gelukkig van zich horen! ‘Langer thuis wonen’ wordt nu namelijk soms onverantwoord lang gerekt door de cliënt of familie, omdat men de eigen bijdrage niet wil betalen ( zorg gefinancierd vanuit de WLZ) welke wordt geheven bij opname in verpleeghuis. De wijkzorg, thuis geleverd door verpleging en verzorging, kost de cliënt niets omdat het binnen de basisverzekering valt. Naar die zorgverlening gaat soms te lang de voorkeur naar uit.

Top