Finance

'Huisartsen krijgen geen extra geld voor kwetsbare patiënt'

Huisartsen krijgen geen extra geld voor de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen en patiënten in achterstandswijken. Zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie van Volksgezondheid hebben afgesproken dat er in 2018 meer financiële middelen zouden worden vrijgemaakt zodat huisartsen meer aandacht aan deze patiënt kunnen geven. Maar volgens de huisartsenorganisaties komen de verzekeraars deze afspraken niet na.

"De problemen waar huisartsen voor staan zijn overduidelijk. Steeds verder oplopende druk op de huisartsenposten; meer en complexere zorg voor ouderen en meer mensen die bij de huisarts aankloppen. Er is geld beschikbaar gesteld om deze problemen aan te pakken, maar verzekeraars geven dit niet door aan de zorgverleners'', aldus Martin Bontje, voorzitter van InEen, belangenorganisatie van huisartsen.

De Landelijke Huisartsenorganisatie LHV zoekt naar een oplossing. "We gaan nu samen met het ministerie van VWS kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat verzekeraars knelpunten wel oplossen en investeren in de zorg'', aldus LHV-voorzitter Ella Kalsbeek. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

7 november 2017

Ja, er moet extra (huisartsen)zorg komen voor kwetsbare patiënten. Met veel klachten of met een chronische ziekte (langer) thuis moeten blijven wonen en geen toezicht door een arts is zorgelijk. Dit in tegenstelling tot extramurale zorg (voorheen verzorgingshuizen, verpleeghuizen en instellingen) waar wel een arts in de buurt is. Aan goede thuiszorg en een gemakkelijke oproepbare arts is niet gedacht bij het met gebreken langer thuis (moeten) blijven wonen.

Top