ACTUEEL

Zorgaanbieders bundelen krachten voor jeugd in Almere

De gemeente Almere en zorgorganisaties Intermetzo, 's Heeren Loo en Accare hebben een overeenkomst gesloten voor een gezamenlijk FACT-jeugdteam in Almere. Het team moet onder meer een bijdrage leveren aan het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen in de gemeente.

Het jeugdteam gaat werken volgens de FACT-methodiek. De methode richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Het gezin speelt een belangrijke rol in de ambulante behandelvorm. Doel van de aanpak van FACT Jeugd Almere is om de problemen van kinderen te verminderen en uithuisplaatsingen te voorkomen of te verkorten.

In het FACT Jeugdteam is kennis aanwezig vanuit jeugdhulp, jeugd-ggz, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en justitiële hulpverlening. Het team is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor de jongeren en het gezin. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top