HRM

Ggz en ouderenzorg krijgen dagen cliënt niet gevuld

Ggz en ouderenzorg krijgen dagen cliënt niet gevuld

Zorgverleners in de intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz) en ouderenzorg hebben moeite met het ondersteunen van cliënten bij het realiseren van een zinvolle dagbesteding. Een groot deel van hun cliënten krijgen de dagen niet zinvol ingevuld. Veel begeleiders vinden dat ze onvoldoende geschoold zijn om een goed aanbod aan daginvulling te bieden.

Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder 351 verpleegkundigen, verzorgenden en agogisch begeleiders van het landelijke NIVEL Panel Verpleging & Verzorging.

Een zinvolle dagbesteding is volgens het NIVEL essentieel voor de kwaliteit van leven van cliënten. Het gaat om activiteiten die bij de persoonlijke voorkeuren en gewoonten van cliënten aansluiten, zoals creatieve bezigheden, beweeg-, sport- of werkactiviteiten. Ook het betrekken van cliënten bij de huishoudelijke zorg of bij koken, kan onderdeel zijn van een zinvolle dagbesteding.

De onderzoekers vroegen aan zorgverleners in de verstandelijk gehandicaptenzorg, de ggz en de ouderenzorg welk deel van hun cliënten een zinvolle dagbesteding krijgt. Daaruit kwamen grote verschillen tussen de sectoren naar voren. In de verstandelijk gehandicaptenzorg krijgt volgens zorgverleners 80 procent van de cliënten genoeg dagbesteding, in de ouderenzorg en de ggz respectievelijk 35 en 23 procent.

Scholing

Zorgverleners in alle drie de sectoren vinden dat tijdens hun opleiding te weinig aandacht is besteed aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om een zinvolle dagbesteding te kunnen bieden. Ook vindt een aanzienlijk deel van de zorgverleners dat er te weinig na- en bijscholing is op dit gebied en dat de zorginstelling waar zij werkzaam zijn hierin ook te weinig aanbod heeft.

In de ggz en verstandelijk gehandicaptenzorg is met name behoefte aan meer kennis op het gebied van dagbestedingsmogelijkheden buiten de instelling en aan vaardigheden in het coachen van anderen om een zinvolle daginvulling voor cliënten te realiseren. Zorgverleners in verpleeghuizen hebben vooral behoefte aan kennis en vaardigheden om activiteiten zo aan te bieden, dat deze aansluiten bij de individuele behoeften van cliënten.

Agogische opleiding

Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn meer tevreden over de scholing die zij hebben gekregen dan begeleiders in de twee andere sectoren. Dit komt volgens de onderzoekers doordat zorgverleners in deze sector relatief vaak een agogische opleiding gehad hebben. Hierin wordt meer dan in opleidingen in de verpleegkunde of verzorging aandacht besteed aan agogische vaardigheden en groepsdynamiek, aspecten die een belangrijke rol spelen bij het faciliteren van een zinvolle dagbesteding.

Beleidsmakers en zorgverleners in de verschillende sectoren kunnen van elkaar leren, stellen de onderzoekers. Bijvoorbeeld over de faciliteiten voor een zinvolle dagbesteding in de ouderenzorg. In deze sector zijn faciliteiten als een beleeftuin of een snoezelruimte relatief vaak aanwezig.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top