Finance

Zorgverzekeraars: meer geld naar huisartsen niet nodig

Er hoeft niet meer geld naar huisartsen om meer aandacht te kunnen geven aan kwetsbare patiënten. Zorgverzekeraars houden al voldoende rekening met de toename van zorg die huisartsen moeten leveren en de afspraken hierover met VWS. Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De koepel van zorgverzekeraars reageert hiermee op berichten van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en InEen, de branchevereniging voor eerstelijnszorg.

LHV en InEen trokken maandag aan de bel. Huisartsen zouden geen extra geld krijgen voor de zorg voor kwetsbare, thuiswonende ouderen en patiënten in achterstandswijken. Dit terwijl zorgverzekeraars, huisartsen en het ministerie van VWS hebben afgesproken dat er in 2018 meer financiële middelen zouden worden vrijgemaakt zodat huisartsen meer aandacht aan deze patiënten kunnen geven.

'Zorginkoop in volle gang'

Volgens de huisartsenorganisaties komen de verzekeraars deze afspraken niet na. De verzekeraars stellen dat zij wel degelijk aandacht hebben voor de inhoud van de afspraken. "In de afspraken die huisartsen en zorgverzekeraars hebben gemaakt voor 2018 zijn verschillende speerpunten benoemd zoals achterstandswijken en de zorg voor ouderen", schrijft ZN in een reactie. "Op dit moment is de zorginkoop in volle gang. In verreweg de meeste regio's blijkt dat de gemaakte afspraken worden nagekomen."

Huisartsenzorg groeit harder

De zorgverzekeraars wijzen erop dat er al steeds meer geld naar de huisartsen gaat. "Elk jaar komt er 5 procent bij en voor 2017 wordt een stijging van meer dan 6 procent verwacht. Daarmee groeit de huisartsenzorg veel harder dan de rest van de gezondheidszorg”, schrijft de koepel van zorgverzekeraars. "ZN constateert dat de LHV en InEen bij herhaling ten onrechte stellen dat de begroting van het ministerie van VWS volledig moet worden opgemaakt. LHV en InEen stellen dat er 200 miljoen ‘op de plank’ blijft liggen. Dat is onjuist. Omdat de werkelijke uitgaven aan huisartsenzorg stijgen, stijgt ook de rijksbegroting voor huisartsenzorg elk jaar mee."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top