Finance

Brabantse ziekenhuizen hebben vergunning nodig voor fusie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) vreest dat de geplande fusie van de St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een negatieve invloed zal hebben op de concurrentie in de regio. De ziekenhuizen krijgen daarom niet meteen toestemming voor een fusie en moeten een vergunning aanvragen.

Dit hebben de ziekenhuizen afgelopen week informeel te horen gekregen van de ACM na een eerste onderzoek. 

De raden van bestuur van beide ziekenhuizen zijn teleurgesteld over het standpunt van de concurrentiewaakhond. Zij wachten nu eerst het formele inhoudelijke besluit van de ACM af, dat naar verwachting binnen enkele weken verschijnt. 

Fusie

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren om de toegankelijkheid van de basiszorg en topklinische zorg beter te waarborgen. Nadat de twee organisaties al in 2014 een intentieverklaring tekenden, volgde eind 2016 de officiële bekendmaking van de fusieplannen. Begin april gaven de raden van toezicht van beide organisaties hun goedkeuring. Ook was toen het adviestraject met de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden afgerond. 

Ook van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kregen de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis toestemming om verder te gaan met het fusieproces. De NZa oordeelde dat patiënten, personeel en andere belanghebbenden tijdig op de hoogte zijn gebracht van de fusieplannen en de gelegenheid hebben gekregen daarover aanbevelingen te doen. Ook constateerde de NZa dat door de fusie de cruciale zorg aan patiënten niet in gevaar komt. Hierop legden de organisaties hun voorgenomen fusie aan de ACM voor. Die gaf - zo blijkt nu - vooralsnog geen groen licht. 

Speerpunten

Het is de bedoeling dat er na de fusie twee hoofdlocaties zijn: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties open. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben samen bijna 5700 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van meer dan 500 miljoen euro. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top