ACTUEEL

'Veel patiënten gebruiken medicijnen niet goed'

Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben in hun werk te maken met patiënten die hun medicijnen niet goed gebruiken. De problemen spelen met name bij laagopgeleide patiënten, ouderen en patiënten met psychische problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van onderzoekscentra NIVEL en IQ Health Care in samenwerking met beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Verpleegkundigen en verzorgenden binnen de ggz, de huisartspraktijk en de thuiszorg zien vaakst dat medicijnen niet worden gebruikt zoals voorgeschreven. Om de problemen aan te pakken is er per patiëntengroep een oplossing op maat nodig, stellen de ondervraagden. Ook is het volgens hen van belang dat patiënten en hun omgeving daarbij beter betrokken worden.

Ook kan de samenwerking tussen zorgverleners beter, zo blijkt uit het rapport. Dit geldt met name bij overdrachtsmomenten tussen de eerste en tweede lijn, bijvoorbeeld wanneer een patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt en terug naar huis gaat. Maar ook binnen de eerste lijn kan de afstemming over medicatiegebruik en medicatietrouw tussen zorgverleners beter. Bijvoorbeeld door problemen terug te koppelen naar elkaar. Een ander knelpunt betreft het ontbreken van een duidelijke richtlijn of protocol over medicatietrouw.

Medicatietrouw

Verpleegkundigen en verzorgenden zouden in hun werk bovendien meer aandacht moeten besteden aan medicatietrouw in hun gesprekken met patiënten. Ook het bieden van ondersteuning bij zelfmanagement moet meer aandacht krijgen, aldus de onderzoekers. Ook moet er onder verpleegkundigen en verzorgenden grotere bewustwording komen over de omvang en complexiteit van het probleem van medicatieontrouw.

Het onderzoek, waaraan 914 deelnemers van het Panel Verpleging en Verzorging van het NIVEL deelnamen, moest inzichten opleveren in de knelpunten omtrent medicatietrouw. Die inzichten worden gebruikt bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden voor het verpleegkundig en verzorgend handelen, waaraan de sector momenteel werkt. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top