ACTUEEL

RIVM: Spreiding spoedzorg blijft goed geregeld

RIVM: Spreiding spoedzorg blijft goed geregeld

De acute zorg is goed verspreid over Nederland. Het percentage Nederlanders dat binnen de norm van 45 minuten in een afdeling voor spoedeisende hulp (SEH) of acute verloskunde kan zijn is 99,8. Het aantal ‘gevoelige’ ziekenhuizen – waarbij voor een aantal mensen de 45 minuten-norm in gevaar zou komen bij sluiting – is nu tien voor de SEH’s en twaalf voor acute verloskunde. Dat is iets minder dan de vorige bereikbaarheidsanalyse in 2016.

Dat blijkt uit de periodieke analyse van aanbod en bereikbaarheid van spoedzorg in Nederland, die het RIVM publiceerde. Voor 33.200 mensen gelden langere reistijden naar de spoedzorg dan de norm. Vooral bewoners van de Waddeneilanden vallen buiten de boot. De gevoelige ziekenhuizen liggen vooral in krimpgebieden als Noord-Nederland, de kop van Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.

Gevoelige ziekenhuizen

De metingen zijn tussen februari en april 2017 gedaan. Er waren toen 89 SEH’s met 24/7-uurs openingstijden. Dat is één minder dan in 2016 en twee minder dan 2014. In totaal zijn er 94 SEH’s op ziekenhuisterreinen in Nederland. In april 2017 waren er 81 locaties voor 24/7-uurs acute verloskunde. Dat is evenveel als 2016, maar drie minder dan in 2014 gemeten. Het RIVM heeft ook gekeken naar het aantal ambulancestandplaatsen. Sinds 2013 zijn er dertien bijgekomen, en een aantal locaties zijn verhuisd. Dat laatste heeft ook invloed gehad op het aantal gevoelige ziekenhuizen. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel werd bij de voorlaatste meting nog aangemerkt als gevoelig, maar door veranderende ambulancestandplaatsen nu niet meer. Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen is daardoor juist wel gevoelig geworden. Ziekenhuizen mogen alleen stoppen met het aanbieden van acute zorg als de bereikbaarheid daardoor niet verslechtert. De norm van drie kwartier is gebaseerd op de geografische spreiding van ziekenhuizen, het is geen prestatienorm voor de ambulancezorg.

Huisartsenposten

Het RIVM heeft ook de samenwerking tussen SEH’s en huisartsenposten (HAP’s) op het ziekenhuisterrein onderzocht. Van de 94 SEH’s in Nederland hebben 79 een HAP op het ziekenhuisterrein gevestigd; van de 89 SEH’s met een 24/7-uurs openstelling hebben 76 een HAP op het ziekenhuisterrein. Op 45 locaties wordt echt samengewerkt. SEH en HAP hebben een gezamenlijke ingang en de logistiek is zo ingericht dat zelfverwijzers huisartsgeneeskundige zorg krijgen. In 42 van deze gevallen is de SEH 24/7 uur geopend. Deze vorm van samenwerking is met 45 procent toegenomen sinds 2014.

Het RIVM-onderzoek richt zich alleen op aanbod en bereikbaarheid van spoedzorg, niet op de kwaliteit daarvan. Een Kwaliteitskader Spoedzorgketen is in de maak, op initiatief van Zorginstituut Nederland (ZiN) en Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top