ACTUEEL

Pilots triage bij verward gedrag van start

De meldkamers van politie en ambulance gaan pilots uitvoeren met een nieuw model voor triage bij personen met verward gedrag. Dat moet snellere inzet van passende hulpverlening – acuut en niet-acuut – garanderen.


Dat schrijft magazine GGZ Totaal op 10 november. De invoering is op advies van SiRM – Strategies in Regulated Markets – aan de branche- en beroepsorganisaties, en aan de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ). 

Triage

Medewerkers van de meldkamers gaan een aantal aanvullende vragen stellen na de algemene eerste intake, dit om een betere inschatting te kunnen maken van de hulpbehoefte bij verward gedrag. Dit is een versterking van de triagefunctie APH (Algemene Psychiatrische Hulpverlening) bij acute situaties. Er komt ook een meldfunctie voor meldingen van en over personen met psychische problemen die niet acuut zijn. Die is 24/7-uur beschikbaar en wordt gecombineerd met bestaande meldpunten van gemeente en/of GGD. Bellers kunnen zelfhulpadvies krijgen of worden doorverwezen naar passende hulpverlening.

Pilots

Alzheimer Nederland, Ambulancezorg Nederland (AZN), GGD/GHOR Nederland, GGZ Nederland, Ieder(in), InEen, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid, de Nationale Politie, Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg (NVMMA), Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP), Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) zijn betrokken bij de ontwikkeling van de pilots. Het is nog niet bekend wanneer ze van start gaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top