ACTUEEL

Steeds meer geld naar hiv-remmers

De totale uitgaven aan hiv-remmers zijn vorig jaar licht gestegen, terwijl er minder verstrekt zijn. Het aantal gebruikers bleef ongeveer gelijk. De kostentoename komt vooral door de ontwikkeling van nieuwe hiv-remmers.

Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad. Nederlandse apotheken verstrekten vorig jaar 226.000 keer een hiv-remmer. Dat aantal ligt 2,7 procent onder het niveau van 2015. Toch namen de uitgaven aan hiv-remmers toe met 3,4 procent.

Aids

Hiv-remmers kunnen voorkomen dat de infectie leidt tot aids. Meestal krijgt een gebruiker een combinatie van ten minste drie verschillende hiv-remmers. In 2016 kregen 18.000 patiënten een behandeling met hiv-remmers. Gemiddeld kost dat per gebruiker ongeveer 11.000 euro. De totale uitgaven stegen in 2016 met 6,5 miljoen tot 202 miljoen.

Uitgaven

De uitgaven aan een combinatie van middelen die al langer op de markt waren daalden met 11,5 miljoen naar 79 miljoen. Het aantal verstrekkingen van nieuwe middelen steeg met 10.000, de uitgaven daarvoor namen met 16 miljoen toe tot een totaal van 40 miljoen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top