Tech

Helft artsen ervaart problemen met uitwisseling digitale gegevens

Bijna de helft van de medisch specialisten ervaart problemen met de ICT-systemen voor informatie-uitwisseling waarover zij in hun zorginstelling kunnen beschikken. Systemen zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar of er is geen koppeling met het EPD. Het merendeel van de artsen noemt standaardisatie als beste oplossing voor de uitwisseling van patiëntgegevens.

Dit blijkt uit onderzoek van Nictiz en het NIVEL onder huisartsen en medisch specialisten van het KNMG-artsenpanel.

Met name medisch specialisten zijn van mening dat de systemen voor uitwisseling van patiëntgegevens niet naar behoren werken. Hierdoor ondervindt veertig procent van de medisch specialisten problemen bij het elektronisch uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Ook vindt een kwart dat ICT-systemen meer inspanning kosten dan dat ze aan voordelen opleveren.

Adequate uitwisseling van medische gegevens is nog niet altijd en overal mogelijk, zo bleek ook vorig jaar uit de eHealth-monitor van Nictiz en het NIVEL. Zo ontvingen zes op de tien huisartsen nog geen overzicht van de ontslagmedicatie van een patiënt. Ook ervoeren artsen dat informatiesystemen slecht of in het geheel niet gekoppeld konden worden. Zij zagen dat als een serieuze belemmering voor informatieuitwisseling tussen zorgverleners.

Voordelen

De huisartsen en medisch specialisten zien wel grote voordelen in de mogelijkheden gerelateerd aan het elektronisch uitwisselen van gegevens. Het zorgt volgens hen voor een compleet en actueel beeld van de gezondheidssituatie van de patiënt, hetgeen bijdraagt aan patiëntveiligheid. De artsen zien met name het gebruik van gemeenschappelijke standaarden als beste oplossing voor de huidige problemen met gegevensuitwisseling. Ook vindt het merendeel van de ondervraagden andere mogelijkheden, zoals het delen van gegevens via een samenwerkingsplatform voor zorgverleners of samenwerken in hetzelfde EPD, positief bijdragen.

De artsen vinden met name dat vaart gemaakt moet worden het realiseren van uitwisseling van gegevens volgens dezelfde standaarden. Zo'n 80 procent van de medisch specialisten acht dit wenselijk. Van de huisartsen is 73 procent hier voorstander van. Van andere opties, zoals het realiseren van een 'virtuele overlegtafel' en het gebruik van samenwerken in hetzelfde EPD, is daadwerkelijke realisatie volgens de artsen minder urgent.

Randvoorwaarden

Aangezien een overgrote meerderheid van de artsen graag ziet dat informatie-uitwisseling volgens de dezelfde standaarden gebeurt, is het volgens Nictiz en NIVEL logisch hier verder op in te zetten. Dit vereist wel verbetering van de huidige ICT-systemen, aldus de artsen. Zij zien dat aan bepaalde randvoorwaarden, zoals het voldoende beschikbaar zijn van zulke systemen of een koppeling met het EPD, momenteel nog niet wordt voldaan.

Nictiz en NIVEL pleiten voor aanvullend onderzoek naar het verschil tussen huisartsen en medisch specialisten wat betreft de mening over de huidige ICT-systemen voor informatie-uitwisseling. Ook is het volgens de onderzoeksorganisaties aan te bevelen de verbetering van de ICT-systemen hoge prioriteit te geven.

Speerpunt

Elektronische gegevensuitwisseling is een belangrijk speerpunt binnen de zorg. Een van de doelstellingen van het Informatieberaad Zorg is erop gericht dat zorgverleners de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal en gestandaardiseerd overdragen. De resultaten uit dit onderzoek bevestigen volgens Nictiz en het Nivel het belang van verdere implementatie van standaarden zoals in diverse landelijke programma’s, zoals Registratie aan de Bron, Medmij en VIPP, in de praktijk wordt gebracht.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Jan van der Beek

15 november 2017

De percentages tonen de ernst van het probleem. Registratie aan de Bron, MedMij, VIPP en vooral doorzettingsmacht van de leden van het Informatieberaad verdienen daarom maximale steun. Juist ook van de artsen die dagelijks hiermee worstelen. In de praktijk is inmiddels bewezen dat PGO's de uitwisseling van data beter faciliteren dan systemen van de zorgverleners. Een EPIC ziekenhuis meent dat het met hun EPD moet en vervolgens roept een Chipsoft huis hetzelfde en gebeurt er niets, zeker als de HIS leverancier de huisartsen vertelt dat hun systeem daarvoor het meest geëigende is. Regie bij de patiënt in goede samenwerking met de zorgverleners. Dat blijkt te werken. Jan van der Beek

Niels van Peer

22 november 2017

We herkennen de problematiek uit het onderzoek van Nictiz en NIVEL en zien bevestiging voor de weg naar het beter en gemakkelijker uitwisselen van gegevens. Niets is zo frustrerend als het niet van A naar B kunnen komen. Als we in de auto stappen dan zijn er vele wegen naar Rome. Daarentegen zou het niet heel anders moeten zijn voor data…
In onze trendpaper “digitaal werkgeluk” https://www.ram-it.nl/ecumulus/ gaan we verder in op dit thema en de infrastructuur voor digitale gegevens in de zorg.

Top