ACTUEEL

Tweede Kamer kritisch over inspectiebesluit Careyn

Verschillende partijen in de Tweede Kamer hebben kritisch gereageerd op het besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om stichting Careyn een jaar de tijd te geven om de zorg te verbeteren. PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma vraagt donderdag een debat aan over de zorgaanbieder, zo meldt het AD.

Careyn kreeg op 7 november 2016 een eerste aanwijzing van de inspectie, omdat cliëntdossiers niet op orde waren, de deskundigheid en inzet van personeel onder de maat was en ook de kwaliteit en veiligheid van zorg onvoldoende waren. Stichting Careyn is er sindsdien niet in geslaagd om de tekortkomingen bij de intramurale zorgverlening weg te nemen. Wel constateerde de inspectie na herbezoeken dat er op alle thema's is gewerkt aan verbetermaatregelen. Daarom krijgt Careyn nu nog maximaal een jaar de tijd om verbeteringen af te ronden.

Veiligheid

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dit besluit onbegrijpelijk, schrijft het AD. Uit het inspectierapport blijkt onder meer dat er geen gevaar is voor de veiligheid van de circa tweeduizend ouderen. Dat betwijfelt Vera Bergkamp (D66). "In hetzelfde rapport van de Inspectie staat namelijk dat de kwaliteit en veiligheid onvoldoende is. Wat betekent dat concreet voor onze vaders en moeders die nu bij Careyn wonen? Die uitleg wil ik graag van de minister." 

Onder meer PVV-Kamerlid Fleur Agema en SP-Kamerlid Lilian Marijnissen van de SP pleiten voor opsplitsing van de zorginstelling naar kleinere organisaties. "Splits Careyn op. Ze is te groot en daarmee onbestuurbaar geworden", aldus Agema.

Verbeteringen

Careyn moet van de inspectie uiterlijk op 1 april 2018 het verbeteren van de dossiervoering en de overdracht hebben afgerond. Verder moet Careyn uiterlijk op 7 november 2018 de tekortkomingen op het gebied van de inzet en deskundigheid van medewerkers, de sturing van kwaliteit en veiligheid en goed bestuur opgelost hebben.

Careyn ziet in de nieuwe aanwijzing een erkenning voor de bijzondere omstandigheden van de stichting en het feit dat de opdracht eigenlijk te complex en te omvangrijk is gebleken voor de in de eerste aanwijzing aangegeven periode. "Wij krijgen meer tijd", zei bestuursvoorzitter Marco Meerdink eerder deze week. "Daar spreekt vertrouwen uit van de IGJ in ons verbeterprogramma. We hebben zelf ook geconstateerd dat het verbeterprogramma nog niet geheel is afgerond. Het gaat om een cultuurverandering en dat kost nu eenmaal tijd." Meerdink zegt er vertrouwen in te hebben de verbetermaatregelen binnen de termijnen van de nieuwe aanwijzing te kunnen afronden. "Daarop zijn al onze inspanningen gericht."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 november 2017

De eerste kans om weer op een incident te duiken als kamer en hoppa!
Benieuwd of dit kabinet daar opvoedkundig mee om gaat en bij regeren blijft.

Gijs

19 november 2017

Helaas is Carey door een periode van 5 voorzitters RvB in 7 jaar in combinatie met de cliënt niet leidend en bepalend zijn een organisatie geworden die nu als los zand aan elkaar zit. Door het stuctureel verkopen van haar themabedijven is de basis onder Careyn uitgevallen. Ga terug naar de basis: Hart voor de cliënt en goede kwaliteit van basis zorg! Misschien kun je dat alleen nog bereiken door Careyn direct te ontmantelen en de vroegere voorzitters RvB ter verantwoording te roepen in een parlementaire enquête.

Top