Vastgoed

Gemeenten maken pas op de plaats bij ontwikkeling beschermd wonen

De ontwikkeling van een nieuw verdeelmodel voor de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen is tijdelijk stil gelegd. De commissie Gezondheid en Welzijn van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet grote onzekerheden, met name over de omvang van de groep cliënten die van Wmo naar WLz gaan en het budget dat daarmee gemoeid is.

Volgens de VNG is het aannemelijk dat een deel van de groep die nu is aangewezen op beschermd wonen in de Wet maatschappelijke ondersteuning, zal overgaan naar de Wet langdurige zorg. Die groep valt dan niet langer onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ook zal een groep cliënten met een lagere zorgzwaarte in de langdurige zorg verblijft, mogelijk overgaan naar de Wmo, afhankelijk van de Wlz-indicatiecriteria.

Daarnaast zal ook het openstellen van de Wlz voor patiënten in geestelijke gezondheidszorg gevolgen hebben van de veredeling van opvangplaatsen en beschermd wonen. Tot slot is ook de instroom vanuit de forensische zorg en de jeugdzorg een factor van invloed, aldus de VNG.

Dannenberg

Van al deze veranderingen zijn de effecten echter nog onvoldoende onderzocht, vindt ook de Federatie Opvang. De federatie adviseerde eerder om in stappen tot een nieuw verdeelmodel te komen. In reactie op het advies van de commissie Dannenberg (2015) over de toekomst van beschermd wonen heeft de federatie destijds aangegeven dat er voldoende tijd moest worden genomen voor een onderzoekstraject naar objectieve criteria en indicatoren voor een nieuw model.

De commissie Dannenberg stelde dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid vaker kunnen behouden als passende ondersteuning in de thuissituatie sneller beschikbaar is. Om dit te bereiken moeten gemeenten samen met andere partijen onder meer nieuwe betaalbare woningen regelen. De VNG onderschrijft de conclusies van het rapport van 'Van beschermd wonen naar beschermd thuis'.

Route

De nieuwe staatssecretaris voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en ggz, Paul Blokhuis, zal een route moeten uitstippelen, zo staat is in het regeerakkoord vastgelegd. De VNG verwacht  dat in de komende twee jaar in ieder geval een besluit wordt genomen over de groep ggz cliënten die toegang zal krijgen tot de Wet langdurige zorg.
0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top