ACTUEEL

PvdA wil lijst knelpunten ‘interculturele verschillen’ zorg

PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib wil van minister Ab Klink (Volksgezondheid) horen hoe hij denkt dat er in de zorg met ‘interculturele verschillen ‘ moet worden omgegaan. Als voorbeeld noemt Arib een arts die een vrouw in boerka niet wil behandelen en verzorgsters die weigeren een mannelijke patiënt te wassen. Arib vroeg Klink vrijdag om voor 1 mei met een inventarisatie te komen van knelpunten door “interculturele verschillen” in de zorg.

Grenzen aan keuzevrijheid patiënt

Klink stelde volgens Arib eerder dat op dat zo veel mogelijk recht moet worden gedaan aan de keuzevrijheid van de patiënt, maar dat er wel grenzen zijn. Arib is nu benieuwd waar die grenzen dan liggen en waar die op zijn gebaseerd. “Mag een zorgverlener een patiënt vragen haar boerka af te doen omdat gezichtsbedekkende kleding de communicatie tussen hulpverlener en patiënt kan verstoren en de kwaliteit en veiligheid van de zorg in gevaar kan brengen?”, vraagt het Kamerlid zich onder meer af. Ze wil ook weten of iemand die vanuit zijn levensovertuiging bezwaren heeft tegen bepaalde handelingen die behoren tot de kern van werken in de zorg, wel moet worden toegelaten tot de opleiding.

Sector regelt het zelf

De sector heeft zelf al standpunten ingenomen om de geschetste problemen het hoofd te bieden. Zo heeft de commissie Ethiek van beroepsvereniging voor Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) een standpunt uitgebracht over hoe moet worden omgegaan met door cultuur ingegeven gewetensbezwaren. De V&VN vindt het ‘niet wenselijk’ dat een hulpverlener met gewetensbezwaren wordt toegelaten tot de opleiding indien de gewetensbezwaren zich uitstrekken tot de kerntaken van het beroep. Bijvoorbeeld wanneer iemand uit geloofsovertuiging een man weigert te wassen.

'Arts mag patiënt vragen boerka af te doen'

In het geval van de arts die een vrouw toegang tot de spreekkamer weigerde omdat ze haar boerka niet wilde afdoen, nam Paul Rijksen, directeur van de beroepsvereniging van artsen een standpunt in. Rijksen betoogt op de site van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) dat een arts van een patiënt mag verlangen dat zij haar boerka afzet. "Zowel patiënt als arts moeten zich optimaal inzetten voor een goede communicatie om verantwoorde zorg te kunnen leveren.”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

19 maart 2010

de arts heeft gelijk voor het zelfde staat er een man een arts heeft een eed afgelegd,als hij de arts haar moet onderzoeken dan moet hij zijn werk toch doen, ik zou ook zo reageren en ik ben maar een leek

Top