ACTUEEL

NZa steunt IJsselmeerziekenhuizen met 18 miljoen euro

De IJsselmeerziekenhuizen krijgen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 18 miljoen euro balanssteun. Nog maar twee weken geleden weigerde de NZa balanssteun omdat het overnameplan onvoldoende garanties bood.

Realistischer saneringsplan

De aangepaste aanvraag van 30 januari is volgens de NZa ‘aanzienlijk verbeterd’. Dankzij afspraken met zorgverzekeraar Achmea is de steunvraag 12 miljoen euro lager dan de eerder gevraagde 30 miljoen euro. Volgens de NZa is het saneringsplan bovendien een stuk realistischer geworden doordat voorgenomen besparingen over een langere periode zijn uitgesmeerd. Ook zijn er in de hernieuwde aanvraag schotten ingebouwd. Door de financiële scheiding tussen Lelystad en de overige locaties vertrouwt de NZa er op dat steun alleen daar terecht komt waar de continuïteit van de zorg in het geding is. Mochten de IJsselmeerziekenhuizen deze toezegging niet nakomen, dan moeten ze wat de NZa betreft alsnog de locatie Emmeloord afstoten.

Continuïteit van zorg beter geregeld

De NZa denkt bovendien dat de continuïteit van de zorg beter is geregeld. In de overnameovereenkomst met de MC Groep staat een aantal expliciete verplichtingen opgenomen over de beschikbare zorg. Die garantie voor de continuïteit krijgt extra cachet door toezeggingen van Achmea ten aanzien van de contractering na 2009.  De NZa is tevens positief over het feit dat de post voor afvloeiing van tien medisch specialisten aanzienlijk is verlaagd. Ook ziet de NZa verbeteringen in de bestuurs- en toezichtstructuur verbeterd. De positie van de Raad van Toezicht is verstevigd en er zijn betere afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.

Precaire financiële situatie

Met de toezegging van de NZa komt er een einde aan een roerige week voor de IJsselmeerziekenhuizen. Vrijdag nog dreigde de MC Groep zich terug te trekken als er niet direct harde toezeggingen van de andere stakeholders zouden komen. Deze stap had vrijwel zeker een faillissement betekend. Vanwege de precaire financiële situatie heeft de NZa de eerste tranche van zes miljoen euro per direct toegekend. Mochten de ziekenhuizen in staat zijn het negatieve eigen vermogen sneller weg te werken dan nu voorzien, dan houdt de NZa zich de vrijheid voor om het resterende bedrag te verlagen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top