HRM

Personeelstekort zorg is in jaar tijd bijna verdubbeld

Zorgorganisaties hadden dit jaar elke maand een personeelstekort van bijna 10 duizend mensen. Vorig jaar waren dat er nog ruim 5400. Het aantal vacatures in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg is met 80 procent gestegen. Dat schrijft Trouw op basis van cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

De cijfers van het UWV geven geen volledig beeld van de arbeidsmarkt, maar zijn wel een goede indicatie, schrijft Trouw. Het grootste tekort zit bij de verpleegkundigen en verzorgenden die ouderen medische hulp aan huis geven en in verpleeghuizen werken. De komende jaren zijn er tot 125.000 extra medewerkers in de zorg nodig.

De tekorten zetten het bestaande personeel danig onder druk. In een enquête van beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) zei 85 procent van de respondenten last te hebben van de werkdruk.

Een korte termijnoplossing ligt volgens de verpleegkundigen in het schrappen van overbodige regels en administratie. Zo zouden zij meer tijd over hebben voor zorgtaken. Volgens werkgeversverenigingen ActiZ en BTN is het probleem groter dan alleen administratieve lasten. Er wordt ook meer van verplegers en verzorgers gevraagd doordat de zorg complexer wordt.

Dat laatste merken met name de wijkverpleegkundigen. Ouderen die langer thuis wonen zijn zwaardere cliënten. De wijkverpleegkundige heeft daarnaast ook meer sociaal-maatschappelijke taken, zoals het signaleren van schulden of psychische problemen, aldus Trouw.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top