ACTUEEL

Thuis&Veilig bereikt meer dan 50 procent landelijke dekking acute zorg

De Coöperatie Thuis&Veilig heeft naar eigen zeggen inmiddels in meer dan de helft van Nederland voor 2018 de acute thuiszorg voor kwetsbare ouderen in avonden, nachten en weekenden (ANW) veiliggesteld. Hiervoor heeft de organisatie meer dan twintig grote thuiszorgorganisaties bereid gevonden, die ook voor cliënten van kleinere aanbieders in hun regio acute thuiszorg garanderen.

De leden van Thuis&Veilig organiseren per regio een efficiënte en slimme inzet van ANW-zorg voor thuiszorgcliënten die acute ondersteuning nodig hebben. De coöperatie wijst per gebied een uitvoerder uit haar midden aan die het werk voor alle leden doet. Het is de bedoeling dat de coöperatie deze structuur van regionale uitvoerders ook beschikbaar stelt aan de huisartsenposten en aanbieders van geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg, zodat er maar één verpleegkundige in een regio rondrijdt in de nachten en weekeinden. Op termijn zal een landelijk telefoonnummer toegang geven tot de op deze manier georganiseerde zorg.

Coöperatie Thuis&Veilig overlegt met zorgverzekeraars om de contractering voor de leden in de volgende contracteringsronde op een centrale manier in de regio of zo mogelijk zelfs landelijk te organiseren. De leden van de coöperatie kunnen vanaf 2018 gebruik maken van de afspraken die de uitvoerders en de Thuis&Veilig met zorgverzekeraars maken.

Marktwerking

In de afgelopen jaren is ANW-zorg onder druk komen te staan omdat door marktwerking zorgaanbieders, ongeacht hun omzet, deze zorg moesten garanderen. Als gevolg hiervan werd de zorg te duur en dreigde deze te verdwijnen. Als oplossing voor dit probleem hebben Zuidzorg, Fundis, Espria, Florence en Sensire de Coöperatie Thuis&Veilig opgericht. De afgelopen zomer maakte Thuis&Veilig bekend van start te gaan in 2018.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top