HRM

Actie heeft resultaat: volgend jaar minder regeldruk

Actie heeft resultaat: volgend jaar minder regeldruk

In het voorjaar van 2018 moeten verpleegkundigen worden verlost van onnodige administratieve lasten. Dat hebben partijen uit de zorg afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volkgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Jonge en vertegenwoordigers van wijkverpleegkundigen, zorgverzekeraars, toezichthouders en zorgaanbieders waren een dag na de actie 'Meer zorg, minder papier' van beroepsvereniginge V&VN bijeen. Het ministerie maakt bekend dat daarbij concrete knelpunten zijn benoemd en dat deze zullen worden aangepakt in een actieplan.

Caroline Smeets, initiatiefneemster van de actiedag, liet tijdens de bijeenkomst weten dat de actiedag veel reacties hebben opgeleverd. Zo kwamen er veel reacties binnen over het dubbel invullen van papieren en online formulieren en het registreren van handelingen per 5 minuten. Een ander veelgehoord bezwaar is het gemis aan vertrouwen in de kundigheid van de wijkverpleegkundigen.

Uit onderzoek van denktank (Ont)Regel de Zorg is gebleken dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van hun werkweek aan administratie besteden. De respondenten in dat onderzoek bovendien zeggen dat ruim de helft van de administratieve handelingen onzinnig is en dat de tijd die ze ermee kwijt zijn ten koste gaat van de patiëntenzorg. De meeste artsen vinden dat de rompslomp hun werkplezier wegneemt.

Vereenvoudigen

Alle partijen zijn het er over eens dat veel administratieve verplichtingen met goede bedoelingen zijn ontstaan om de kwaliteit van de zorg te verhogen en financieel goed te verantwoorden, stelt het ministerie. In de praktijk blijkt de administratie echter zijn doel voorbij te schieten.

Afgesproken is dat partijen in de zorg op korte termijn voorstellen maken voor een tiental punten, waaronder het stoppen van registreren van handelingen per vijf minuten, het vereenvoudigen van de zorginkoop, het voorkomen van dubbele registratie door de inzet op digitaliseren en het zorgen voor eenduidige taal voor eenvoudige overdracht. Een belangrijke vraag is of er een maximum norm aan de administratieve last per weeek kan worden gesteld.

In het voorjaar van 2018 moeten deze punten in een plan voor de sector wijkverpleging zijn uitgewerkt en daarna in de praktijk worden doorgevoerd waardoor wijkverplegers op korte termijn minder regeldruk ervaren.              

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top