ACTUEEL

Veilig Thuis-afdelingen worstelen nog altijd met wachtlijsten

Van de twaalf Veilig Thuis-organisaties scoren er nog altijd vijf matig, zo maakt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd bekend. Dat komt vooral doordat deze afdelingen van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling nog worstelen met wachtlijsten voor het starten van onderzoek. Ook hebben niet alle organisaties de bereikbaarheid van een vertrouwensarts op orde.

De inspectie heeft geen volledig beeld van de wachtlijsten, omdat organisaties die hier bij een eerder toetsing voldoende op scoorden hier niet opnieuw naar zijn gevraagd. Toch noemt de inspectie de signalen bij ten minste vijf Veilig Thuis-afdelingen over oplopende wachtlijsten zorgelijk.

"Het is van groot belang dat Veilig Thuis organisaties in staat blijven om die gezinnen te herkennen die acuut hulp nodig hebben, maar ze moeten er ook voor zorgen dat minder acute hulpvragen niet zo lang blijven liggen dat er risicovolle situaties ontstaan”, schrijft de IGJ. "Gezien de cruciale positie van Veilig Thuis in de strijd tegen kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld is een wachtlijst bij Veilig Thuis zeer risicovol."

Een toename van het aantal meldingen, onvoldoende inspelen op het ontstaan van piekmomenten, nog onvoldoende samenwerking met het lokale veld en tekort aan geschikt personeel worden genoemd als de voornaamste oorzaken voor het bestaan van wachtlijsten bij Veilig Thuis.

Vertrouwensarts

De inspectie constateert verder dat nog niet alle Veilig Thuis organisaties de bereikbaarheid van de vertrouwensartsen op orde hebben. "Vertrouwensartsen vervullen een cruciale rol binnen Veilig Thuis en geweld in afhankelijkheidsrelaties treedt vaak op in de avond en het weekend", stelt de IGJ. "De expertise van vertrouwensartsen moet daarom 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn voor professionals in het veld."

De IGJ blijft de voortgang van de Veilig Thuis-organisaties die matig scoren volgen. Waar een wachtlijst bestaat gaat de inspectie in gesprek met de organisatie en de betrokken gemeenten. De inspectie verwacht ook dat de betreffende Veilig Thuis organisaties en de gemeenten actief zorg dragen voor de realisatie van de 24/7 bereikbaarheid van de vertrouwensartsen. 

"De gezamenlijke gemeenten en de verantwoordelijke wethouders dienen toe te zien op de stand van zaken bij Veilig Thuis en zorg te dragen voor voldoende capaciteit bij Veilig Thuis en bij het lokale veld", aldus de IGJ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top