ACTUEEL

Rijnstate werkt samen met eerstelijn aan oncologiezorg

Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem gaat nauw samenwerken met 9 regionale oncologische eerstelijnsnetwerken om de zorg en nazorg van kankerpatiënten te verbeteren. Onlangs hebben zij hun plannen en werkwijze gepresenteerd tijdens een symposium over de nazorg oncologie.

Dat meldt Proscoop op haar website. Als ROS (Regionale Ondersteuningsstructuur) levert Proscoop vanuit een onpartijdige rol advies en begeleiding aan eerstelijns beroepsbeoefenaren en organisaties in Noord- en Oost-Nederland. Proscoop was betrokken bij de opzet van de regionale oncologische netwerken. Daarin werken zorgverleners multidisciplinair samen aan eerstelijnszorg.

Patiënt

Het Rijnstate Ziekenhuis ontwikkelt een programma, waarin alle specialistische zorg een plek krijgt en interactief wordt samengewerkt rondom de patiënt. De eerstelijnsnetwerken in de regio Arnhem bieden de ondersteunende en aanvullende zorg en nazorg, dichtbij de patiënt, in de buurt. Zo ontstaat voor de patiënt een vloeiende overgang tussen hooggespecialiseerde tweedelijnszorg en de eerste lijn.

Samenwerking

In Arnhem worden vervolgstappen genomen om de samenwerking verder te professionaliseren. In Apeldoorn starten 6 oncologienetwerken een samenwerking met een symposium op 14 december 2017.  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top