Tech

Patiënt krijgt inzage in inzage medische gegevens

VZVZ heeft de website volgjezorg.nl gelanceerd. Die moet het patiënten mogelijk maken hun medische gegevens zelf nog beter te beheren. Via de website en het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen zij toestemming regelen voor het uitwisselen van gegevens en inzage krijgen in welke zorgverlener wat en wanneer heeft gezien.

Dit meldt VZVZ op haar website. Het gaat om gegevens van de huisarts en de apotheker. Voor de huisartsenzorg is dat de ‘Professionele Samenvatting’. Daarin staat de belangrijkste actuele informatie over de gezondheid. Voor de apotheek gaat het om het medicatiedossier.

Zorgverleners

Tot de lancering van volgjezorg.nl waren patiënten aangewezen op de algemene website van VZVZ. Deze is nu vernieuwd en richt zich uitsluitend nog op zorgverleners en ICT-professionals.

Gegevens

Patiënten loggen in op volgjezorg.nl met een combinatie van DigiD en sms. Ze kunnen hier overigens niet zelf hun medische gegevens inzien. Ze kunnen alleen zien wat er met de gegevens is gebeurd. Het LSP is geen database waarin medische gegevens worden opgeslagen. Het LSP is verdeeld in 44 regio’s en de tool regelt alleen de toegang tot medische gegevens binnen de eigen regio. De Professionele Samenvatting kan alleen worden bekeken door waarnemend huisartsen. Het medicatieoverzicht kan worden ingezien door huisartsen, andere apotheken en medisch specialisten in het ziekenhuis of een andere aangesloten zorginstelling.

PROVES

Mommenteel lopen twee pilots met het downloaden van de eigen medische gegevens naar de smartphone van een patiënt. Daarnaast voert het programma PROVES de eerste proeven uit voor de programma’s MedMij en GTS (Gespecificeerde ToeStemming). MedMij gaat ervoor zorgen dat iedereen kan beschikken over zijn medische gegevens in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). GTS gaat invulling geven aan gespecificeerde toestemming.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

c buiting

23 november 2017

VZVZ ik vind het mooi, goede start!

Top