HRM

'Tekort zorgmedewerkers loopt hard op'

De Nederlandse zorgsector kampt over een aantal jaar met een personeelstekort van 100 duizend tot 125 duizend medewerkers als zorginstellingen geen extra maatregelen nemen. Dat tekort komt bovenop de duizenden vacatures die nu al openstaan, concludeert onderzoekbureau Berenschot in een dinsdag verschenen rapport.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van V&VN, de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden. "De zorg in ons land komt in gevaar als we nu niet intensief gaan samenwerken om de knelpunten aan te pakken", stelt Sonja Kersten, directeur van de belangenvereniging.

Om de personeelstekorten aan te pakken zouden werkgevers in de zorg de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden moeten verbeteren. Ook de roosters zouden volgens Berenschot beter moeten aansluiten op de wensen van medewerkers. De onderzoekers adviseren daarbij om de administratieve rompslomp te verminderen en stagemogelijkheden uit te breiden.

Invloed

Het bureau adviseert ook om verpleegkundigen en verzorgers meer invloed te geven op het beleid van de zorginstelling. Daarbij kunnen veel taken die niet direct met zorg te maken hebben doorgeschoven worden naar facilitaire medewerkers. Het gaat bijvoorbeeld om het aanvragen van budgetten, het checken van houdbaarheidsdata, receptiewerk en grasmaaien. "Het verschuiven van niet-zorgtaken naar andere professionals dan de verpleegkundige en verzorgende, kan veel lucht geven en de werkdruk op korte termijn verlagen", aldus Berenschot.

Het onderzoeksbureau stelt ook vast dat zorginstellingen zoals verpleeghuizen, ziekenhuizen en de wijkverpleging in de praktijk met elkaar concurreren, terwijl ze juist zouden moeten samenwerken. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

28 november 2017

Mooi dat nationale beroepsvereniging VenVn zich op dit groeiend probleem voor conituïteit van de zorgverlening richt. In dit bericht is aandacht voor het volume en eigen invloed op roosterplanning en inzet van assisterende medewerkers genoemd. Ik mis de functiemix ( differentiatie zoals reeds in 1991 cie Werner bepleitte), aandacht voor mogelijk doorgeschoten deeltijdfactor en bevordering van zelfstandigheid door verpleegkundigen in de ketenzorg. Daarenboven mis ik de doorbreking van de varkenscyclus bij de mogelijke instroom ( instroombeperking vanwege relatief tekort stageplaatsen en/of budget). Maak de behoefte aan verpleegkundigen een onderdeel van de nationale capaciteitsplanning ( Capaciteitsorgaan en bekostig de instroom op basis daarvan! Maar in een persbericht kan niet alles vermeld worden.

Top