ACTUEEL

Hans Kroon benoemd op leerstoel Ambulantisering

Hans Kroon gaat aan de slag als hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering aan Tilburg University vanaf 1 december. De leerstoel is ingebed in de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de School of Social and Behavioral Sciences en wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut.

Hans Kroon zal in het kader van de nieuwe leerstoel aandacht geven aan het proces en de uitkomsten van de ambulantisering in (inter)nationaal perspectief, meldt Tilburg University. Het gaat daarbij om nieuwe psychosociale interventies, de organisatie van zorg en ondersteuning in de wijk en ontwikkelingen in kwaliteit van leven en maatschappelijke acceptatie van mensen met psychische problemen. Integratie is het sleutelwoord: integratie in de samenleving, en integrale zorg en ondersteuning.

Ambulantisering is het door de overheid ingezette afbouwbeleid van intramurale zorg in de ggz. Daarbij wordt gestreefd naar minder en kortere psychiatrische opnamen, onder gelijktijdige verbetering van de ambulante zorg en ondersteuning. Af- en opbouw zijn niet altijd in balans, stelt Tilburg University: "Er is dringend behoefte aan investeringen in goede, flexibele ambulante zorg, een betere gezondheid en meer herstel, participatie en sociale integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top