Finance

Rivierenland en Menzis sluiten verregaand meerjarencontract

Ziekenhuis Rivierenland en Menzis hebben een contract afgesloten voor de komende drie jaar met verregaande afspraken. Het betreft afspraken over de financiering, kwaliteit en organisatie van de zorg.

Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nemen naar eigen zeggen met de afspraken gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg in de regio. Paul Verploegen, voorzitter raad van bestuur van Ziekenhuis Rivierenland: "Niet eerder hebben een ziekenhuis en een zorgverzekeraar zo nadrukkelijk voor elkaar gekozen. Daarmee is een zelfstandige toekomst voor het ziekenhuis, dat een cruciale rol speelt in het leveren van zorg in het rivierengebied, gewaarborgd."

Het ziekenhuis en de zorgverzekeraar hebben met betrekking tot financiering afgesproken dat de toegang tot belangrijke zorg bij het ziekenhuis wordt geborgd voor de inwoners van de regio, maar dat Rivierenland zich tegelijkertijd op bepaalde specialistische zorg kan richten die zelfs patiënten van buiten de regio naar Tiel zal trekken. Het ziekenhuis en de verzekeraar hebben verder afspraken gemaakt over het meetbaar verbeteren van de kwaliteit van de zorg van het ziekenhuis.

Wat de organisatie van de zorg betreft, zijn Rivierenland en Menzis overeengekomen dat mensen voor zorg echt alleen naar het ziekenhuis gaan als het nodig is. In samenwerking met eerstelijns zorgaanbieders wordt gekeken welke zorg dichter bij de patiënt kan worden georganiseerd. Ward Bijlsma, verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg bij Menzis: "Rivierenland neemt daarin echt een rol op zich in verdergaande samenwerking met de lokale en regionale zorgpartners."

Gezamenlijke ambitie

Bijlsma onderstreept het belang van de meerjarige afspraken: "Deze gezamenlijke ambitie reikt veel verder dan alleen financiële afspraken. We werken vanuit een gedeelde visie op kwalitatief goede en betaalbare zorg. Ziekenhuis Rivierenland gaat samen met zorgaanbieders in de omgeving, zoals huisartsen, thuiszorg en wijkverpleging, de zorg waar dat kan zo dicht mogelijk bij huis organiseren. We verleggen zo de prikkel van het draaien van zoveel mogelijk zorgvolume naar het leveren van passende zorg."

De twee partijen werken bovendien samen aan de verdere verbetering van de zorg, met als doel een gezondere regio. De meerjarenafspraken voorkomen dat patiënten voor specialistische zorg onnodig naar andere ziekenhuizen moeten. Ziekenhuis Rivierenland behoudt de poortfunctie in de regio en alleen waar nodig verwijzen artsen door. Het ziekenhuis blijft bijvoorbeeld oncologische zorg en de bijbehorende chirurgie aanbieden, zelfstandig én in samenwerking met andere topziekenhuizen.

Marc Hendriks, lid raad van bestuur van het ziekenhuis: "Met deze meerjarenovereenkomst hebben we een stabiele basis voor initiatieven die leiden tot een gezonde regio. De verzekeraar heeft zich partij gemaakt, wij zien dat als bevestiging van ons als regionaal ziekenhuis. We zijn het ziekenhuis dat niet alleen letterlijk nabij is, maar ook het ziekenhuis dat maximaal integreert met andere lokale zorgaanbieders en instellingen. Zo willen we komen tot een gezondere regio. De visie en missie van het ziekenhuis vormen de gezamenlijke basis voor de nu gerealiseerde samenwerking."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top