ACTUEEL

Umc's onderzoeken effecten geriatrische revalidatiezorg

Onderzoekers gaan in kaart brengen wanneer geriatrische revalidatiezorg het meest effectief is en de meeste waarde toevoegt voor de patiënt. Hiertoe hebben ActiZ, Verenso, Vumc, Maastricht UMC+ en LUMC donderdag een gezamenlijke onderzoeksagenda gepresenteerd.

Geriatrische revalidatiezorg is kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte zorg voor ouderen die na een ziekenhuisopname voor revalidatiebehandeling in een verpleeghuis worden opgenomen. Hierbij is het doel om deze cliënten terug te laten keren naar de thuissituatie.

Nieuw onderzoek is volgens de initiatiefnemers nodig om geriatrische revalidatiezorg verder te professionaliseren en beter aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt. De onderzoekers richten zich onder meer op de effecten van revalidatie in een verpleeghuis ten opzichte van revalidatie in de eigen leefomgeving. Ook gaan ze kijken naar de de inzet van deze vorm van zorg bij cliënten met (beginnende) dementie. Verder is aandacht voor de toepassing van ondersteunende technologie tijdens het revalideren.

Kwaliteit

"Het doel van deze samenwerking is verbetering van kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg in Nederland met behulp van wetenschappelijk onderzoek," licht Karin Lieber, voorzitter bestuurscommissie GRZ bij ActiZ, toe. "Hiertoe wordt in de eerste plaats een onderzoeksagenda opgesteld, die door belanghebbenden in de geriatrische revalidatiezorg wordt onderschreven. Een tweede belangrijke activiteit in dit kader is het zoeken naar mogelijkheden om deze onderzoeksagenda te realiseren."

Geriatrische revalidatiezorg is sinds 2013 onderdeel van de zorgverzekeringswet. Sindsdien zijn er volgens Actiz grote stappen gezet: "intensivering behandeling, met als gevolg kortere opnameduren en vaker terugkeer naar huis". Er is volgens de branchevereniging echter nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze doelgroep. Met het opstellen van de onderzoeksagenda hopen de betrokken partijen hierin verandering te brengen.

Overbelast

In Nederland leveren momenteel 145 zorgorganisaties geriatrische revalidatiezorg. De gemiddelde ligduur bedroeg in 2015 45 dagen. Daar waar in 2008 zestig procent van de patiënten die deze vorm van zorg kregen weer terug naar huis keerde, was dit in 2015 tachtig procent. Zorgorganisaties zien een toename van cliënten die na revalidatie in de Wlz terechtkomen door een overbelaste thuissituatie en complexe zorg, aldus ActiZ.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top