Finance

'Vermijd overbodige controles in de zorg'

'Vermijd overbodige controles in de zorg'

Een belangrijk onderdeel van de aanpak van administratieve lasten in de zorg is het vermijden van overbodige controles en daarmee samenhangende kosten. Onder meer de ontwikkeling van horizontaal toezicht en de vereenvoudiging van zelfonderzoeken en accountantsprotocollen moeten zorgen voor lagere controlekosten. Dit schrijft minister Bruno Bruins voor Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer had Bruins om een reactie gevraagd op een onderzoek van Intrakoop naar de accountantskosten bij zorgaanbieders. Hieruit bleek dat de accountantskosten in de zorg in 2016 gemiddeld met 12 procent zijn gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. In de ggz en de vvt was zelfs sprake van een stijging van zo’n 15 procent. In totaal betaalden de zorgorganisaties samen 87 miljoen euro voor controle- en advieswerk, zo’n 127 duizend euro gemiddeld per instelling.

De kostenstijging wordt primair veroorzaakt door een toename van het aantal uren werk, schrijft Bruins. Het tarief van accountants is niet omhooggegaan. Een mogelijke verklaring voor de stijging is dat in vergelijking met 2015 accountants in 2016 een grotere rol hebben gehad bij zelfonderzoek naar declaraties, waarbij aanbieders de eigen declaraties controleren op rechtmatigheid en doelmatigheid. Intrakoop noemt verder dat organisaties in de ouderenzorg en in de ggz sinds de decentralisaties te maken hebben met een toename van het aantal contractpartijen die om financiële verantwoording vragen.

Zorgpartijen nemen al maatregelen om de lasten van de uitvoering van de zelfonderzoeken en de daarmee samenhangende accountantskosten te verlagen, schrijft de minister. Zo zijn op initiatief van GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) met betrekking tot het zelfonderzoek al verschillende vereenvoudigingen aangebracht, zoals het halveren van het aantal controlepunten en een vereenvoudiging van het accountantsprotocol. Bruins: "Vereenvoudiging leidt ook tot minder werkzaamheden voor accountants en heeft dus een gunstig effect op de kosten."

Protocol

Ook zijn er diverse maatregelen getroffen om de lastendruk die voortvloeit uit de toename van het aantal contractpartijen zoveel mogelijk te beperken. Zo is voor de financiële verantwoording in het kader van de Wmo en de Jeugdwet een landelijk accountantsprotocol ontwikkeld. Dit zorgt volgens Bruins voor een eenduidige, uniforme financiële productieverantwoording en accountantscontrole voor zorgaanbieders, waardoor de regeldruk afneemt. Ook dit heeft een positief effect op de te betalen accountantskosten, aldus de minister.

Verder kan de invoering van horizontaal toezicht volgens Bruins bijdragen aan een efficiëntere en effectievere inrichting van het registratie-, declaratie en controleproces. "Indien verantwoording plaatsvindt op basis van horizontaal toezicht is er geen noodzaak tot het uitvoeren van zelfonderzoeken. Beoogd is ook dat accountants vervolgens kunnen steunen op de resultaten van horizontaal toezicht. Indien dat het geval is, zullen hun werkzaamheden kunnen worden beperkt en worden de kosten gedrukt."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top