HRM

Ggz vraagt geld om continuïteit van zorg te waarborgen

Tien tot vijftien procent meer budget voor opleiding en verlaging van de werkdruk, dat is wat GGZ Nederland, Federatie Opvang, RIBW Alliantie, Mind Landelijk Platform Psychische Gezondheid en P3NL in een open brief aan de Tweede Kamer vragen.

Volgens de ondertekenaars worden de arbeidsmarktproblemen zo nijpend dat ze een gevaar vormen voor de continuïteit van de zorgverlening aan en de begeleiding van mensen met een psychische kwetsbaarheid. “Adequate zorgverlening en begeleiding vragen voldoende, goed opgeleid en gemotiveerd personeel”, aldus de briefschrijvers aan de vaste Kamercommissie voor VWS, die zich op 7 december over het probleem buigt. “Dit is voorwaarde voor de continuïteit van zorg en begeleiding. De invulling van deze randvoorwaarde staat onder druk door de oplopende personeelstekorten.”

De personeelskrapte speelt over de volle breedte van de ggz en betreft psychiaters, gz-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en woonbegeleiders. Voor de medisch wetenschappelijke en gedragswetenschappelijke functies lopen de tekorten op tot 15 procent –zo becijferen de briefschrijvers-  en voor verpleegkundigen en woonbegeleiders tot 10 procent.

Ervaringsdeskundige

De briefschrijvers vragen bijzondere aandacht voor de rol van ervaringsdeskundigen. Hun inzet is essentieel, omdat ze als geen ander weten wat er beter kan. “Wij vinden dat er meer en beter gebruik gemaakt kan worden van de kennis en kunde van mensen die zelf te maken hebben gehad met een (psychische) kwetsbaarheid”, aldus de briefschrijvers. Binnen de huidige bekostigingssystematiek kunnen ervaringsdeskundigen niet direct gefinancierd worden, maar alleen als onderdeel van de overheadkosten. Daar moet verandering in komen; ervaringsdeskundigen moeten structureel ingezet en betaald worden. Ook moet er budget beschikbaar komen voor betaalde banen voor voormalig cliënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top