HRM

VWS verbreedt aanpak personeelstekort naar hele zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen!' verbreden naar een agenda voor de hele zorgsector. Op deze manier wil VWS het personeelstekort in de zorg aanpakken.

Dit schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Vakbonden, branche- en onderwijsorganisaties en het ministerie van VWS hebben in juli 2017 een akkoord gesloten over de aanpak van het personeelstekort in de ouderenzorg. Met de Arbeidsmarktagenda 2023 zetten de partijen onder meer in op een hogere personele bezetting in de ouderenzorg en zorgen ze voor voldoende stage- en opleidingsplaatsen. Bovendien moeten werknemers hun werk flexibeler kunnen indelen en beter betaald worden.

Het ministerie van VWS trekt 72 miljoen euro uit voor de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda 2023, kondigde de toenmalige staatssecretaris Van Rijn in juli aan. Dat geld moet worden ingezet om zo'n 32 duizend scholingstrajecten te verzorgen, zodat er meer mensen in de zorg aan de slag gaan. Onbekend is of minister De Jonge meer geld beschikbaar stelt voor de verbreding van de Arbeidsmarktagenda 2023.

Regionale actieplannen

De Jonge maakt in elk geval geld vrij ter ondersteuning van de regionale actieplannen voor de aanpak van tekorten in de hele zorgsector. De bewindsman vindt dat de uitdaging waar organisaties in de zorgsector voor staan, het noodzakelijk maakt om samen op te trekken. "Omdat de arbeidsmarkt in de zorg en welzijn regionaal van karakter is, is samenwerking in de regio tussen zorginstellingen, onderwijs en zorginkopers cruciaal om de arbeidsmarktuitdaging aan te kunnen. Alleen met dergelijke samenwerking kun je ervoor zorgen dat mensen in de sector willen werken en willen blijven werken."

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

8 december 2017

Wat is de logica dat mensen in een sector willen (blijven) werken als er regionaal wordt samengewerkt door partijen? Is de redenering niet andersom? Alleen door regionaal samen te werken kunnen we misschien voldoende rendement uit beschikbaar potentieel halen?
Mensen willen werk waar ze gewaardeerd worden, zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en balans vinden tussen werk en privé. Of dat nu regionaal, nationaal of globaal georganiseerd is zal niet boeien.
Hoogste tijd om als arbeidsmarktpartijen de klant, in dit geval uw medewerker in de hoofdrol te plaatsen. Wat hebben zij nodig om in uw organisatie van waarde te zijn, gewaardeerd te worden en te blijven bloeien? Meer handen is geen oplossing. Slim, snel en samen ontwikkelen, marginale overhead en meer creativiteit in de uitvoering. In 2008 is met deze ambitie het zorgconcept 'Zorg voor elkaar' ontwikkeld. Het is nog beschikbaar.

jvl

12 december 2017

Dag Monique, ik ben het helemaal met je eens. https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/projecten/regionale-zorgpoule
Misschien goed om dit te lezen, hierdoor is er al veel te realiseren.

Top