ACTUEEL

'Universele zorg onmogelijk zonder publiek private samenwerking'

Private partijen zijn onmisbaar om de VN-doelstelling van betaalbare universele zorg te realiseren. Overheden zullen daarom veel meer moeten inzetten op publiek private samenwerking. Dat stelt adviesbureau KPMG in het rapport 'What works - rethinking public private partnerships for universal healthcare’.

Volgens Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health, is publiek private samenwerking zowel vanuit praktisch als financieel oogpunt cruciaal. Momenteel moet 90 procent van de wereldbevolking het doen met een kwart van de beschikbare zorg, becijfert KPMG. “Als ieder land de zorguitgaven per inwoner zou verhogen tot het gemiddelde in de OESO-landen, zou de wereld in 2030 voor een bedrag van 27 biljoen dollar uitgeven aan zorg, een stijging van 400 procent vergeleken met de huidige uitgaven”, zegt Van Poucke. “Duidelijk een weinig realistische veronderstelling." Als alternatief zouden overheden volgens KPMG meer naar private partijen moeten kijken. Niet alleen kunnen zij helpen om de noodzakelijke infrastructuur op te bouwen, ook kunnen ze een rol kunnen spelen in het ontwikkelen van innovatieve en betaalbare zorgmodellen voor de langere termijn.

Cherry picking

Aan zulke partnerships zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Een scherpe, strategische selectie van potentiële partners moet er voor zorgen dat ze kerncompetenties en capaciteiten inbrengen, die daadwerkelijk aanvullend zijn. Value-based contracten kunnen een goede basis zijn voor contracten met externe partijen. De prikkels zijn dan ook echt gericht op toegevoegde waarde en niet op het creëren van meer volume of capaciteit, zo gelooft KPMG. Dit moet cherry picking en overaanbod voorkomen. Daarnaast zijn flexibele contracten met de externe aanbieder essentieel. Hierdoor kunnen afspraken tussentijds geëvalueerd worden en zo nodig aangepast worden aan nieuwe inzichten. Bovendien moeten de risico’s in de zorgketen goed worden geregeld. “Er moet sprake zijn van risico-sharing, waardoor ongewenste risico’s niet alleen op de partijen ‘in het systeem’ worden afgewenteld”, aldus Van Poucke

Winst

Alhoewel de Nederlandse zorg zich al binnen een publiek private context afspeelt, bevat het rapport volgens Van Poucke ook voor ons land nuttige inzichten. Ze denkt hierbij met name aan het belang van het benutten van specialistische expertise. “Daarbij gaat het niet alleen om het inzetten van private partijen die zelfstandige behandelcentra exploiteren”, stelt Van Poucke. “De winst komt juist ook voort uit samenwerking of outsourcing van bepaalde logistieke processen in het ziekenhuis. Voorbeelden hiervan zijn supply chain management voor medicatie en exploitatie van CAD-kamers. Maar ook telecom-organisaties die diensten op het gebied van e-health kunnen leveren.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top