ACTUEEL

De Jonge wil 'Pact voor ouderenzorg'

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil de komende maanden een 'Pact voor de ouderenzorg' sluiten met alle organisaties die met deze zorg te maken hebben. Dit moet er voor zorgen dat senioren de komend jaar al ervaren dat er 435 miljoen euro extra wordt geïnvesteerd in de ouderenzorg.

"Als oma er volgend jaar niets van merkt, dan hebben we het niet goed gedaan", zegt De Jonge vrijdag in De Telegraaf. Speerpunten van het pact worden het bestrijden van eenzaamheid en de zorg thuis voor ouderen. De verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuizen is de derde prioriteit. "Iedere locatie zal een verbeteraanpak moeten hebben."

Senioren moeten volgens de minister in 2018 al gaan merken dat er meer medewerkers zijn om hen te verzorgen. Hij mikt op een maatschappelijk pact. Gemeenten, bedrijven en vrijwilligers zouden bij zichzelf te rade moeten gaan wat zij hieraan kunnen bijdragen.

Kritiek

Ouderenbond Anbo laat bij monde van algemeen directeur Liane den Haan weten dat het pact zich te eenzijdig richt op ouderen in een intramurale setting. "Zeker negentig procent van de zorgbehoevende mensen woont thuis, niet in het verpleeghuis", aldus Den Haan in Zorg + Welzijn. "Dáár moet dus geïnvesteerd worden, zodat mensen daadwerkelijk langer zelfstandig kunnen blijven. Wij zeggen: praat over verpleegzorg, waar dat dan ook geleverd wordt. Dat  betekent: de mens en zijn behoeften centraal."

Stigmatiserend

Ook vindt ze het pact stigmatiserend. "Het gaat uit van een stigmatiserend beeld van ouderen: mensen die zorg nodig hebben, die niets meer zelf kunnen en die hulp nodig hebben. Onze ervaring is dat mensen niet op die manier aangesproken willen worden. Het pact gaat daarmee voorbij aan wat mensen willen en hoe ze gezien willen worden, namelijk: wat ze nog wél kunnen en hun waarde voor de samenleving. Wij gaan uit van het bestendigen van die waarde, in plaats van ouderen zien als ziek, zwak en eenzaam. Daarbij is het koppelen van ouderen aan zorg iets waar wij het gewoon niet mee eens zijn. Een zorgpact moet niet alleen gaan over ouderenzorg, het moet gaan over imago, onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en hulp voor alle kwetsbare doelgroepen. Leeftijd is daarin nooit leidend, maar de hulpvraag." (ANP/Skipr)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Ton Bakker

11 december 2017

Voor alles geldt dat de professionals die hierbij ingezet worden adequaat zijn opgeleid dwz bevoegd en bekwaam zijn. Dat is nu gezien vanuit opleidingsperspectief vaak niet het geval. Meer inzet en goed opgeleid; anders is het water naar de zee dragen!

Top