ACTUEEL

Roelf de Boer: 'NVZ denkt in opbrengsten en baten’

Nederland moet als Topzorgland de koploper van Europa worden. Deze ambitie sprak  NVZ-voorzitter Roelf de Boer uit tijdens de jaarlijkse ontmoeting van de NVZ Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) op woensdag 27 februari.

Nederland Topzorgland

De NVZ-voorzitter presenteerde het rapport ‘Nederland Topzorgland. In de top van Europa’. “Dit rapport is het resultaat van een toekomstverkennende discussie die de NVZ de afgelopen periode heeft gevoerd met leden en stakeholders”, zegt De Boer. “In de discussie hebben we de maatschappelijke en politieke context van onze branche geanalyseerd en onze ambities en strategieën voor de toekomst aangescherpt.”

‘Sector neemt verantwoordelijkheid’

De NVZ wil als brancheorganisatie verantwoordelijkheid nemen en gaat eisen stellen aan haar leden. Roelf de Boer leidt dit in in zijn toespraak: “In de krant kom je regelmatig zo’n kop tegen die één grote open deur is. Bijvoorbeeld ‘Boeren klagen’ of ‘Amnesty vraagt om vrijlating’ of, de laatste tijd, ‘Plasterk opent tentoonstelling’ of ‘Kabinet stelt beslissing uit’. Altijd waar, maar altijd eigenlijk geen nieuws. In die reeks had je ook de kop ‘Sector klaagt’. Die zullen we niet meer zien, dat beloof ik u. Tenminste niet als het over de NVZ gaat. De nieuwe kop zal zijn: ‘Sector neemt verantwoordelijkheid’. Dat is ons voornemen voor 2010 en alle jaren hierna!”

Denken in opbrengsten en baten

Een van de uitgangspunten van ‘Nederland Topzorgland’ is dat de NVZ ervoor kiest om de gezondheidszorg voortaan in termen van opbrengsten of baten te bezien. De Boer: “We willen definitief afscheid nemen van de verlammende gedachte dat gezondheidszorg alleen maar een kostenpost, een last is. Natuurlijk: zorg kost geld. Maar de opbrengsten zijn vele malen groter dan de investeringen.“ Want “Uitstekende gezondheidszorg stimuleert en versterkt de economie; ons bruto nationaal geluk stimuleert en versterkt ons bruto nationaal product. En andersom. Met andere woorden: investeren in innovaties in de zorg is goed voor de economie! Want innovaties kunnen zorgen voor opbrengsten binnen de sector, buiten de sector en door de sector.”

Investeren in kerntaken

Om te zorgen dat deze opbrengsten een feit worden, moeten de ziekenhuizen volgens De Boer blijven investeren in de drie kerntaken: goed zorgverlenerschap door te investeren in innovatie en excellentie, goed ondernemerschap door nationaal en internationaal samen te werken én te concurreren, goed werkgeverschap door te zorgen voor goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers.

Patiënt steeds meer centraal

Een ander uitgangspunt van ‘Nederland Topzorgland’ is dat de NVZ de patiënt steeds meer centraal stelt. Vraaggerichte zorg zal in de toekomst de boventoon voeren. “Om aan te sluiten bij de behoeften van patiënten zullen ziekenhuizen zich steeds meer willen onderscheiden in kwaliteit en doelmatigheid, waarbij allerlei combinaties van cure, care en wellness mogelijk zijn”, stelt De Boer. “Gereguleerde marktwerking kan daarbij dienen als stimulans én als meetlat voor betaalbaarheid en kwaliteit. Dat heeft de NVZ ook altijd benadrukt. Marktwerking is geen doel op zich, maar moet een maatschappelijk belang dienen: zorgen voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige zorg.”

Vraaggerichte zorg verbindt

Kiezen voor vraaggerichte zorg leidt tot drie ‘bewegingen’: in specialisatie, schaalvergroting en financiering. Vraaggerichte zorg zal altijd de boventoon voeren en dat zal overheid en sector, zorg en economie in hoog tempo met elkaar verbinden, zegt De Boer. “Dat past bij onze ambitie om als zorgsector de top van Europa te bereiken, om van Nederland, naast Distributieland en Kennisland, ook Topzorgland te maken. Onze uitgangspositie is uitstekend. Niet alleen omdat de zorg nu al een belangrijke motor is voor de Nederlandse economie, niet alleen omdat de innovaties in de zorg sterk bijdragen aan onze kenniseconomie, niet alleen omdat we op een aantal gebieden nu al goed scoren binnen de Europese zorgsector, maar zeker ook omdat we altijd al in staat zijn geweest om breed samen te werken. Deze sterke punten willen we de komende jaren verder versterken.”

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Gill

1 juni 2010

Neemt de sector ook verantwoordelijkheid voor het Lucia de B debacle? Dat doet nederlands naam als topzorgland geen goed.Naar mijn mening ligt zijn oorsprong in belangrijke systeemfouten. Het is duidelijk dat de verantwoordelijken nog steeds alles in het werk doen om alle verantwoordelijkheid te ontkennen. Ik wordt nu, bijvoorbeeld, met juridische actie bedreigd doordat ik op enkele internet fora expliciet opschrijf wat velen al zes jaar weten maar wat nog steeds niemand hardop durft te zeggen.Ik heb anderhalf week geleden een brief gestuurd aan de directie van Hagaziekenhuis. Ondanks herhaaldelijke pogingen wordt ontvangst niet eens bevestigd. Ik heb dus maar ook een kopie gestuurd aan de minister van gezondheid en aan de directeur van het OM.Het lijkt mij dat hier ook een taak voor het NVZ ligt.Brief:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Email_to_chairman_of_board_of_Haga.pdfAchtergrond informatie:

http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/#gaga

Top