Tech

Aanpassingen maken patiëntportalen begrijpelijker

Aanpassingen maken patiëntportalen begrijpelijker

Patiënten die via een patiëntportaal hun medische gegevens willen bekijken, komen regelmatig jargon en afkortingen tegen. De indeling is ook niet altijd duidelijk. Volgens het NIVEL kunnen kleine aanpassingen de begrijpelijkheid en bruikbaarheid van patiëntportalen verhogen.

Steeds vaker krijgen patiënten online toegang tot informatie over hun gezondheid via patiëntportalen. Patiënten kunnen de informatie gebruiken om een actievere rol te spelen in hun eigen zorgproces, daarnaast bieden veel portalen mogelijkheden voor bijvoorbeeld het maken van afspraken of het aanvragen van herhaalrecepten.

Patiëntportalen zijn echter nog volop in ontwikkeling en wat de beste inbedding is van patiëntportalen in het zorgproces moet de komende jaren duidelijker worden, aldus het NIVEL. Het onderzoeksinstituut onderzocht drie patiëntportalen met mensen met lage gezondheidsvaardigheden en bracht mogelijke verbeteringen en drempelverlagers om het gebruik van de portalen te verhogen in kaart. Dit deed het NIVEL in opdracht van de NVZ voor het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional.

Kleine aanpassingen

Kleine aanpassingen aan patiëntportalen maken al verschil, volgens het NIVEL. Gedacht kan worden aan het vermijden van afkortingen en jargon, het gebruik van een groot lettertype en het werken met menubalken om de structuur van het portaal helder weer te geven. Zorgaanbieders en ICT-ontwikkelaars kunnen deze aandachtspunten gebruiken bij de doorontwikkeling van het patiëntportaal.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top