Finance

Deventer Ziekenhuis start met horizontaal toezicht

Het Deventer Ziekenhuis en Salland Zorgverzekeringen gaan zich toeleggen op horizontaal toezicht. De zorgverzekeraar gaat declaraties niet meer achteraf controleren, maar maakt vooraf heldere afspraken met het ziekenhuis over het proces van correct registreren en declareren van zorguitgaven.

Voor zowel het ziekenhuis, de zorgverzekeraar als voor de verzekerde zijn de voordelen groot. Het Deventer Ziekenhuis hoeft achteraf minder correcties op de declaraties uit te voeren. Dat zorgt voor minder administratie. Zorgverzekeraar Salland krijgt eerder inzicht in de zorgkosten van het ziekenhuis en verwacht dat declaraties betrouwbaarder worden. Voor de verzekerde is het voordeel dat hij in een keer een correct overzicht van het eigen risico ontvangt.

“Deze vorm van samenwerking, gebaseerd op vertrouwen en transparantie in handelen, past bij de samenwerking en goede relatie die we hebben met het Deventer Ziekenhuis. Er wordt op dit moment door beide partijen enthousiast gewerkt aan de invoering van horizontaal toezicht, met straks een administratieve lastenlichting tot gevolg”, aldus Elout Hooiveld, lid raad van bestuur van Eno, waar Salland Zorgverzekeringen onder valt. Bestuurder Eric Kroon van het Deventer Ziekenhuis: “Het is mooi en goed dat verzekeraar en ziekenhuis elkaar in vertrouwen voor de Sallandse regio weten te vinden.”

Sinds de vier grote zorgverzekeraars, tien ziekenhuizen en enkele ggz-instellingen in 2015 in pilots aan de slag zijn gegaan met horizontaal toezicht, kiest een gestaag groeiend aantal ziekenhuizen en zorgverzekeraars voor implementatie ervan. De initiatiefnemers streven ernaar dat alle zorgverzekeraars en zorgaanbieders deze vorm van toezicht gaan toepassen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top