Finance

Extra geld verpleeghuizen hoeft niet naar zorgwerkers

Het geld dat de overheid beschikbaar stelt voor verbetering van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg hoeft niet te worden gestoken in het aantrekken van meer zorgwerkers. Verpleeghuizen kunnen ook extra personeel aantrekken voor ondersteunende taken, zoals samen met bewoners maaltijden bereiden.

Dit schrijft minister Hugo de Jonge in een recente brief aan de Tweede Kamer over de verpleeghuiszorg. Het kabinet stelt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar. In 2018 beschikken de verpleeghuizen al over de eerste 435 miljoen euro, waarmee zij circa zevenduizend extra fte kunnen inzetten, "waardoor bewoners van verpleeghuizen in 2018 al in grotere mate mogen rekenen op goede zorg in het verpleeghuis. Dat betekent dat zorgverleners meer tijd hebben om hun bewoners meer persoonlijke aandacht te geven en te zorgen voor een plezierige dag met voldoende dagactiviteiten."

Volgens De Jonge kiezen zorginstellingen "hun eigen route om de kwaliteit te verbeteren". Dit hoeft niet altijd door schaars zorgpersoneel aan te nemen, maar kan ook door extra ondersteunend personeel aan te trekken, dat bijvoorbeeld samen met bewoners maaltijden bereidt, familie ontvangt en zich wijdt aan gezamenlijke activiteiten. "Hierdoor zijn er meer medewerkers aanwezig in de huiskamer en geeft het de zorgprofessional meer rust tijdens de zorgtaken elders in de woning."

Kwaliteitsverbetering

In de brief legt De Jonge de nadruk op de inzet op kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg. De inzet op kwaliteitsverbetering vraagt volgens hem om een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dit moet leiden tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit en bestuurders worden daarop beoordeeld.

De bestuurders van verpleeghuizen moeten zorgverleners steunen en ruimte geven om zich te verdiepen in wat de bewoner wil en nodig heeft en dat kunnen doen, aldus de minister. De extra financiële middelen die het kabinet beschikbaar stelt, geven hiertoe de mogelijkheid. Bewoners van verpleeghuizen moeten zich volgens hem "gekend en gerespecteerd voelen, ondersteund door professionals die hen kennen".

Als het aan De Jonge ligt, moet het extra geld dat beschikbaar komt de komende jaren doelmatig worden ingezet voor een betere kwaliteit en niet verloren gaan aan overhead. Om te kunnen sturen op kwaliteit, kondigt hij aan een benchmark te gaan ontwikkelen en met een verbeterprogramma voor de ondersteuning van zorgorganisaties te komen. Ook komt er vergelijkende kwaliteitsinformatie beschikbaar zodat instellingen zelf weten hoe zij presteren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top