ACTUEEL

Value based healthcare doet intrede in ggz

Onder de naam Volante zijn ggz-instellingen Dimence Groep, GGZ Eindhoven, GGZ Noord-Holland-Noord en Lentis een samenwerking gestart die kwaliteit en innovatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een impuls moeten geven.

Volante spreekt in dit verband over ‘Value Based Mental Health Care’ oftewel "waardegedreven geestelijke gezondheidszorg”. Dit betekent continu werken aan betekenisvolle uitkomsten voor cliënten tegen zo laag mogelijke kosten van zorg. Daarmee sluit Volante aan bij de brede beweging van ‘Value Based Health Care’ in de somatische zorg.

In concreto betekent dit dat de betrokken partijen structureel informatie en uitkomsten gaan uitwisselen en vergelijken. Volante wil  hiervoor een platform bieden. Centraal daarbij staat de vraag hoe klantwaarde te meten, te verbeteren en te leveren.  Ook werken de betrokken aanbieders  samen aan kwaliteitsstandaarden. Het belang van de patiënt, die steeds meer een geïnformeerd regisseur van zijn eigen behandeling wordt, staat bij dit alles centraal.

Vliegwiel

Met de keuze voor de naam Volante, oftewel ‘vliegwiel’ maken de betrokken partijen hun ambitie goed duidelijk. Volante wil in Nederland een leidende rol spelen bij kwaliteit en innovatie van geestelijke gezondheidszorg. De betrokken partijen benadrukken dat de vereniging geen opmaat is naar een toekomstige fusie of concernvorming. Ook wil Volante geen nieuwe belangenorganisatie voor de ggz zijn.  De vier aanbieders blijven volledig zelfstandige instellingen, met hun eigen juridische structuur, governance, organisatie en naam. Gezamenlijk bieden de vier organisaties geestelijke gezondheidszorg aan 10 procent van de cliënten in Nederland. Er werken in totaal ongeveer 10.000 medewerkers.

Schaalgrootte

Daarmee heeft de vereniging voldoende schaalgrootte om echt grenzen te kunnen verleggen en landelijk impact te hebben. Daarnaast hebben de vier instellingen ook een gedeelde visie en ambitie. Bovendien zijn de vier samenwerkingspartners niet elkaars directe concurrent.

Om daadwerkelijk te vernieuwen gaan de mensen van de vier organisaties in de nabije toekomst veel bij elkaar in de keuken kijken. Behandelingen en de resultaten worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle organisaties aantoonbaar beter wordt. Denkbaar is dat op termijn gezamenlijk invulling kan worden gegeven aan de beschrijving van behandelingen of het profiel van professionals.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top