Finance

Pgb-houder betaalt eigen bijdrage voor begeleiding

Pgb-houders betalen per 1 januari 2010 een eigen bijdrage voor begeleiding. Voor verpleging en persoonlijke verzorging gold dit al. Voor cliënten die zorg in natura ontvangen, gaat de regeling per 21 juni 2010 in. Dit meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Kosten

De eigen bijdrage voor begeleiding geldt voor cliënten vanaf achttien jaar en omvat ook de dagbesteding (begeleiding groep). Cliënten betalen 13 euro per uur voor individuele begeleiding. Voor dagbesteding betaalt een patiënt 13 euro voor een dagdeel van maximaal vier uur.

Minimum inkomen

Mensen met een minimum inkomen betaalden in 2009 maximaal 17,20 euro per vier weken. Volgens VGN komt ligt dit bedrag in 2010 “iets hoger” vanwege de indexatie. Mensen met een minimum inkomen die al een eigen bijdrage betaalden, ondervinden meestal geen effect van de nieuwe regeling, omdat zij het maximum doorgaans al betaalden.

Effect

VGN verwacht dat de invoering van eigen bijdrage voor begeleiding voornamelijk effect heeft op cliënten die alleen begeleiding ontvangen en geen andere vormen van (AWBZ-)zorg, waarvoor eigen bijdrage wordt geheven.

>> Skipr daily <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Frans van der Pas

29 januari 2010

Budgethouders (mensen met een pgb) vanaf hun achtttiende verjaardag betalen maximaal 27% van de geindiceerde begeleiding. De opgelegde eigen bijdrage kan nooit meer zijn dan de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Naast de eigen bijdrage voor begeleiding zijn er ook eigen bijdrageregelingen voor verpleging (maximaal 25%) en persoonlijke verzorging (maximaal 33%), Bij het vasstellen of de eigen bijdrage het inkomensafhankelijke maximum niet overschrijdt wordt ook de eigen bijdrage in kader van WMOvoorzieningen meegeteld. Hier kan de eigen bijdrage oplopen tot 100%.

Top