ACTUEEL

Verpleegkundige thuiszorg besteedt wekelijks 13 uur aan administratie

Zorgverleners besteden zo’n 10,5 uur per week aan administratie bij een arbeidscontract van gemiddeld 26,2 uur. Verpleegkundigen in de thuiszorg besteden met 13,2 uur per week de meeste tijd aan administratie. De administratieve druk is te hoog, zegt 64 procent.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 1.500 zorgverleners door het NIVEL.

Uit het onderzoek blijkt dat de hoeveelheid administratie een pijnpunt is bij veel zorgverleners, schrijft het onderzoeksinstituut. Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners besteden ruim 7 uur aan cliëntgebonden administratie en ruim 3 uur aan niet-cliëntgebonden administratie, zoals declaraties.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt de hoogste administratieve druk ervaren. Bijna 80 procent van de verpleegkundigen in deze sector klaagt over te hoge druk. De laagste druk wordt gevoeld door verzorgenden in de thuiszorg, maar ook daar vindt een meerderheid van 55 procent de administratieve druk te hoog.

Volgens het NIVEL kunnen leidinggevenden en managers de druk verlagen door werk te maken van het beperken van de benodigde administratie, bijvoorbeeld door het vermijden van dubbele administratie. Ook van het vastleggen van zaken waar uiteindelijk niets mee gedaan moet de sector af, aldus het instituut.

Randvoorwaarden

Daarnaast moeten administratieve werkzaamheden volgens het NIVEL beter worden ingepast in het dagelijks werk. "Hier ligt ook een taak bij leidinggevenden en managers", zegt NIVEL-onderzoeker Anke de Veer. "Zij zouden samen met de zorgverleners kunnen kijken wat deze nodig hebben om hun administratie beter in te passen in hun andere bezigheden en daar de randvoorwaarden voor realiseren."

Gebruikmaken van overzichtelijke en gemakkelijke ICT-systemen kunnen eveneens bijdragen aan het verminderen van de administratieve last, aldus het NIVEL. Zo'n dertig procent van de zorgverleners geeft aan ontevreden te zijn over de systemen die ze gebruiken.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

18 december 2017

50% van je tijd besteden aan de administratie rondom te werk!

Wij praten er al jaren over!

Terwijl de oplossing daarvan zo eenvoudig is: via Lean ontdekken was daarvan essentieel is en dat automatiseren!

Dan moet 5% bereikbaar zijn!
Zie daar waar je zorg-uren kunt verdienen nog voordat je extra personeel hebt en zorgkosten kunt verlagen met minstens 1/3!

En ja, dat geldt vrijwel overal in de zorg!

Top