Finance

Banken zien Spijkenisse MC weer als volwaardige klant

Het Spijkenisse Medisch Centrum (Spijkenisse MC) wordt rechtstreeks financierbaar en mag 8 miljoen euro lenen. Dit hebben de betrokken banken besloten omdat het ziekenhuis in financieel opzicht een opwaartse lijn vertoont.

De betrokken banken spreken hiermee hun vertrouwen uit in het Spijkenisse MC. Het ziekenhuis kan rekenen op financiering van de Rabobank, als financier van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, en van het Maasstad Ziekenhuis. Voor dat laatste heeft het ziekenhuis toestemming verkregen van het consortium bestaande uit de banken ING Bank, BNG Bank en ABN AMRO. Met deze financieringsvorm kan de investeringsbehoefte van 8 miljoen euro volledig worden ingevuld.

De nieuwe financiering is gebaseerd op de zeer goede financiële resultaten die het Spijkenisse Medisch Centrum de afgelopen twee jaar naar eigen zeggen heeft behaald. Inmiddels is er positief eigen vermogen opgebouwd en ligt er een ambitieus en innovatief zorgconcept en businessplan.

Rendement

"Het rendement van het ziekenhuis is bovengemiddeld hoog", zegt bestuurder Peter Langenbach van Spijkenisse MC. Hij verwacht over 2017 een operationeel resultaat van ruim 3 miljoen euro te realiseren en, door eenmalige baten, een nog hoger positief resultaat in de jaarrekening te presenteren. Daarmee ontstaat er weer een positief eigen vermogen en een redelijke solvabiliteit.

"Enerzijds is dit ontstaan door een, nog steeds, toenemend aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt en anderzijds een enorme kostenreductie. We zijn uiteraard trots op de aanhoudend prachtige resultaten die we behalen. Dat is mogelijk door de uitstekende inzet en het geloof van onder meer onze medewerkers, inwoners, zorgverzekeraars, huisartsen en de gemeente. Daar zijn wij hen heel dankbaar voor. Deze financiering is een belangrijke opsteker om onze visie – het opzetten van een uniek zorgconcept in het Spijkenisse Medisch Centrum – te gaan realiseren."

Omdat het goed gaat met het Spijkenisse MC maakt het ziekenhuis geen gebruik van de gemeentegarantie die de gemeente Nissewaard haar had aangeboden. Nissewaard is blij met de ontwikkelingen rondom het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat het ziekenhuis de aangeboden gemeentegarantie niet nodig heeft, zegt volgens de gemeente veel over de financiële situatie. Wethouder Dirk van der Schaaf: "Zo'n garantie geef je als gemeente niet zomaar af. Wij zijn erg blij met het ziekenhuis op het eiland en hebben het altijd willen helpen. Het is een uitstekende voorziening voor onze inwoners."

Diep dal

Eerder dit jaar werd al bekend dat het Spijkenisse MC 2016 heeft afgesloten met een positief resultaat. Het ziekenhuis is uit een diep dal geklommen: 2015 werd afgesloten met een verlies van 900.000 euro, in 2014 stond het ziekenhuis zelfs 3,5 miljoen euro in de min.

Het Spijkenisse MC wilt het geld dat nu beschikbaar komt investeren. Om de beste en zo compleet mogelijke zorg te bieden in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en de Hoeksche Waard, wil het ziekenhuis het pand verbouwen tot een anderhalve-lijns-centrum. Hier zal het Spijkenisse MC samen met eerstelijnszorgaanbieders onder één dak een geïntegreerd zorgconcept aanbieden.

Paul van der Velden, medebestuurder van het ziekenhuis: "Het idee is dat er onder het dak van het Spijkenisse Medisch Centrum – en onder regie van een nieuwe samenwerkingspartner – een afdeling wordt gerealiseerd voor geriatrische revalidatiezorg (revalidatie specifiek voor ouderen) en eerstelijns bedden. De eerstelijns bedden zijn bestemd voor patiënten van de huisarts die niet thuis kunnen blijven, maar medisch gezien niet hoeven te worden opgenomen in het ziekenhuis; de huisarts blijft de behandelaar. Daarnaast is er de wens op korte termijn een apotheek in het gebouw te realiseren."

Concrete stappen

Peter Langenbach: "De uitwerking van genoemd zorgconcept is vergevorderd en er kunnen, nu de banken hun vertrouwen hebben uitgesproken, naar verwachting concrete stappen worden gezet om het op korte termijn te realiseren. Het gezamenlijke elektronisch patiëntendossier, dat we zeer recent in gebruik hebben genomen met de vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid, levert daar een belangrijke bijdrage aan. In de toekomst willen we onze zorgverlening nog meer vernieuwen, zodat we kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze huisartsen en patiënten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health (digitale zorgoplossingen). Kortom, we blijven onze dromen najagen."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top