Finance

Menzis maakt meerjarenafspraken voor regelarme wijkverpleging

Zorgverzekeraar Menzis heeft een contract voor drie jaar afgesloten met zorgaanbieder Livio voor de wijkverpleegkundige zorg. Het is de eerste keer dat Menzis een meerjarencontract afsluit rondom wijkverpleegkundige zorg, met daarin afspraken over minder regels en over verbetering van de kwaliteit.

Livio en Menzis willen met de afspraken de kwaliteit van thuiszorg verbeteren, de stijgende zorgvraag vanwege de vergrijzing in de regio het hoofd bieden in combinatie met een steeds krappere arbeidsmarkt. Livio is de grootste aanbieder van wijkverpleegkundige zorg in Enschede en ook actief in Haaksbergen, Berkelland en Lochem. Bestuurder Guido van de Logt: "Door afspraken te maken voor een langere termijn hebben wij het vertrouwen, de zekerheid en de ruimte om te werken aan nog betere wijkverpleging."

Vanwege de vergrijzing in de regio stijgt het aantal 80-plussers met 3 procent de komende jaren, tegelijkertijd is er een beperkte hoeveelheid verpleegkundig en verzorgend personeel beschikbaar. Van de Logt: "Met zekerheid over meerdere jaren is Livio in staat de vergrijzing goed op te vangen. Dat schept rust en ruimte omdat we daar onze personeelsbezetting op kunnen afstemmen."

Minder regeldruk

De langetermijnafspraken bieden volgens Livio en Menzis mogelijkheden voor innovatie, inzet van technologie en het stimuleren van participatie bij de cliënt en zijn sociale systeem. Bovendien dragen de afspraken bij aan wijkverpleging met minder regeldruk: voorheen werd de wijkverpleging bijvoorbeeld gefactureerd per 5 minuten en werden nieuwe vormen van zorg maar moeilijk gefinancierd. Van de Logt: "Met de nieuwe afspraken gaan we uit van een vast bedrag per cliënt per week. Hierdoor kunnen we naast uren verpleging en verzorging, ook bijvoorbeeld technologie of hulpmiddelen inzetten."

Menzis noemt de samenwerking met Livio een voorbeeld van hoe zorgaanbieder en zorgverzekeraar samen kunnen werken om de zorg met minder regeldruk in te richten. Volgens Olivier van Noort, senior zorginkoper bij Menzis, hoeft Livio na de afspraken niet keer op keer alle verklaringen te overleggen en alle bureaucratische zaken voor te leggen aan Menzis En omdat Menzis een vast bedrag vergoedt, worden de wijkverpleegkundigen "geprikkeld om vanuit hun eigen expertise en inzicht te komen met slimme oplossingen die passen bij de cliënt".

Vergrijzing

Voor Menzis zijn meerjarencontracten op zich niet nieuw, maar dit is wel de eerste keer dat de zorgverzekeraar zulke afspraken rondom de wijkverpleging maakt. Volgens de zorgverzekeraar is het juist in de regio waar Livio actief is, van groot belang dat thuiszorgaanbieders de ruimte krijgen om uitdagingen zoals de vergrijzing aan te gaan. Een meerjarenperspectief is nodig om de noodzakelijke veranderingen in de zorg te kunnen realiseren, volgens Menzis komt er dan ruimte voor ontwikkeling en verbetering.

"Onze keuze valt niet enkel op Livio omdat zij een grote zorgorganisatie zijn in dit gebied, maar ook omdat het bedrijf gericht is op samenwerking en innovatie in het zorgveld", zegt Olivier van Noort. Hij wijst erop dat Livio bijvoorbeeld intensief samenwerkt met het Medisch Spectrum Twente en bovendien een actieve partner is in Zorgschakel Enschede, een samenwerkingsverband van vier zorgaanbieders die specialistische thuiszorg, wondzorg en nachtzorg leveren. "Een mooi initiatief om gezamenlijk met de personeelsschaarste in dit gebied om te gaan."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top